Skip to product information
1 of 3

US Pharmacia

Xenna Extra Comfort 10 tabletek

Xenna Extra Comfort 10 tabletek

Regular price $9.49
Regular price Sale price $9.49
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Xenna Extra Comfort 

Dosage

Adults and adolescents over 12 years of age: 1 gastro-resistant tablet once a day, one hour before bedtime; supposed laxative effect between 8-12.
The tablets should not be chewed, but swallowed with additional measures. Usually it is enough to use the drug up to 2-3 times a week.
Treatment time
The benefit should not be used for a period of time (more than 1-2 weeks) without disciplinary action.

Ingredients

One gastro-resistant tablet 150 mg - 220 mg Sennae angustifoliae fructus extractum siccum (4-6:1) [senna fruit dry extract], which corresponds to 20 mg of hydroxyanthracene glycosides expressed as sennoside B; extractant: water.
ingredients: gelatin, methylated silicon dioxide, magnesium stearate, stearic acid, talc, microcrystalline cellulose, anhydrous lactose, acrylic acid and ethyl acrylate copolymer (1:1), macrogol 6000, sucrose, acacia gum, polysorbate 80, an ingredient contained in E170 , dry glucose syrup, sodium carboxymethyl cellulose, titanium dioxide E171, montan wax.
The drug contains anhydrous lactose, sucrose and glucose syrup.

Action

XENNA EXTRA COMFORT is a drug for the immediate treatment of constipation. The preparation is in the form of enteric ingredients herbal laxative ingredient i.e. senna fruit dry extract. hydroxy anthracene glycosides (sennosides) act in it, which help in the functioning of the large intestine, which facilitates the passage of fecal masses. In addition, XENNA EXTRA COMFORT causes softening of the stool by the secretion of mucus due to the inhibition of reabsorption of water from the intestinal lumen.

Opis

Xenna Extra Comfort Lek przeczyszczający pochodzenia roślinnego.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 tabletka dojelitowa raz na dobę, na godzinę przed snem; spodziewane działanie przeczyszczające występuje po 8-12 godzinach.
Tabletki nie należy rozgryzać, lecz połknąć popijając wystarczającą ilością płynu. Zwykle wystarczy stosować lek do 2-3 razy w tygodniu.
Czas stosowania
Nie należy stosować preparatu przez dłuższy okres czasu (powyżej 1-2 tygodni) bez konsultacji lekarskiej.

Skład
Jedna tabletka dojelitowa zawiera 150 mg- 220 mg Sennae angustifoliae fructus extractum siccum (4-6:1) [suchy wyciąg z owoców senesu], co odpowiada 20 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B; ekstrahent: woda.
Substancje pomocnicze: żelatyna, krzemu dwutlenek metylowany, magnezu stearynian, kwas stearynowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, kopolimer kwasu metylo akrylowego i akrylanu etylu (1:1), makrogol 6000, sacharoza, guma arabska, polisorbat 80, wapnia węglan E170, syrop glukozowy, suchy, karboksymetyloceluloza sodowa, tytanu dwutlenek E171, wosk montana.
Lek zawiera laktozę bezwodną, sacharozę oraz syrop glukozowy.

Działanie
XENNA EXTRA COMFORT jest lekiem do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć. Wytwarzana jest w postaci tabletek dojelitowych zawierających ziołowy składnik przeczyszczający tj. suchy wyciąg z owoców senesu. Znajdują się w nim glikozydy hydroksy antracenowe (sennozydy), które pobudzają czynność jelita grubego, co ułatwia przesuwanie mas kałowych. Ponadto XENNA EXTRA COMFORT powoduje zmiękczenie stolca poprzez zwiększenie wydzielania śluzu z jednoczesnym hamowaniem zwrotnego wchłaniania wody ze światła jelita.

View full details