Skip to product information
1 of 1

Aziende Chimiche

Tantum Verde 20 pastylek twardych na ból gardła o smaku cytrynowym

Tantum Verde 20 pastylek twardych na ból gardła o smaku cytrynowym

Regular price $16.99
Regular price Sale price $16.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Tantum Verde lemon flavor contains the active substance - benzydamine, belonging to the indole non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for topical and general use.

Dosage
Always use this medicine as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
Recommended dosage: suck 1 lozenge 3 times a day. Do not use a higher dose
than recommended. Continuous treatment should not exceed 7 days.

Ingredients
The active substance is benzydamine hydrochloride.
One hard lozenge contains 3 mg of benzydamine hydrochloride.
Other ingredients are: isolate, levomenthol, aspartame (E951), citric acid monohydrate, lemon flavor, quinoline yellow (E104), indigo carmine (E132)

Action
Benzydamine is characterized by anti-inflammatory and analgesic effects and works
local anesthetic and disinfectant. The drug is well absorbed topically, reaching a high concentration
in inflamed tissues. The drug is generally well tolerated and suitable for
topical treatment of inflammation symptoms.

Indications

  • The drug is used to treat ailments and symptoms (pain, redness, swelling) associated with inflammation of the mouth and throat.
  • If after 3 days there is no improvement or the patient feels worse, contact us
  • with the doctor.
Opis

Tantum Verde smak cytrynowy zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do
indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego
i ogólnego.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecany sposób dawkowania: należy ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej
niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni.

Skład
− Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek.
Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.
− Pozostałe składniki to: izolmat, lewomentol, aspartam (E 951), kwas cytrynowy jednowodny, kompozycja smakowo- zapachowa cytrynowa, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132

Działanie
Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa
miejscowo znieczulająco i odkażająco. Lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie
w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek jest na ogół dobrze tolerowany i nadaje się do
miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Wskazania
Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze
stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

View full details