Skip to product information
1 of 1

Herbapol

Rivanol płyn na skórę 100g

Rivanol płyn na skórę 100g

Regular price $4.99
Regular price Sale price $4.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Rivanol 0.1% is in the form of a liquid for application to the skin.
Rivanol 0.1% contains the active substance ethacridine lactate, which belongs to the group of acridine dyes with antibacterial activity. Ethacridine lactate is active against streptococci, staphylococci and other gram-positive bacteria.

Dosage
The drug is intended for topical application to the skin.
Unless otherwise prescribed by the doctor, the drug is usually used several times a day in the form of compresses, dips and rinses.

Ingredients
The active substance is ethacridine lactate.
1 g of cutaneous fluid contains 1 mg of ethacridine lactate.
Another ingredient in the drug is: purified water.

Indications
Disinfecting the skin and superficial skin damage (e.g. epidermal abrasions).

Opis

Rivanol 0,1% ma postać płynu do stosowania na skórę.
Rivanol 0.1% zawiera substancją czynną etakrydyny mleczan, należącą do grupy barwników akrydynowych o działaniu przeciwbakteryjnym. Etakrydyny mleczan działa na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie Gram-dodatnie.

Dawkowanie
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.

Skład
Substancją czynną leku jest etakrydyny mleczan.
1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu.
Inny składnik leku to: woda oczyszczona.

Wskazania
Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

View full details