Skip to product information
1 of 1

Kadefarm

Posterisan 10 czopków

Posterisan 10 czopków

Regular price $23.99
Regular price $27.99 Sale price $23.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia.

Opis

Czopki Posterisan stosuje się w świądzie, sączeniu i pieczeniu okolicy odbytu spowodowanych
guzkami krwawniczymi.

Dawkowanie
Lek Posterisan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości naleŜy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj naleŜy stosować czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po
wypróŜnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy.
Wcześniejsze doświadczenia wskazują, Ŝe jeŜeli jest to konieczne, lek Posterisan moŜe być
podawany przez dłuŜszy okres czasu, zwłaszcza w celu uniknięcia nawrotów. Nawet po
ustąpieniu ostrego świądu, sączenia i pieczenia, podawanie leku Posterisan powinno być
kontynuowane.
Zaleca się stosowanie jednocześnie maści i czopków.
Uwaga:
W celu wyjęcia czopka rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuŜ opakowania.

Skład
Substancję czynną: 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli(zabitej 6,6 mg płynnego fenolu). W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii 660 mln bakterii Escheriachia coli zabitych i konserwowanych fenolem. Substancje pomocnicze: tłuszcz stały, makrogologlicerolu hydrosytearynian.

Działanie
Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na
zakaŜenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia.

View full details