Skip to product information
1 of 3

Alvogen

Persen Forte 20 capsules

Persen Forte 20 capsules

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Persen Forte is a herbal medicine used to calm down and calm down in states of nervous tension and problems with falling asleep. Contains extracts of valerian root, lemon balm leaves and mint leaves.

Ingredients
The active substances of the drug are dry extracts of valerian root (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), lemon balm leaves (Melissae folii extractum siccum) and mint leaves (Menthae folii extractum siccum).

1 hard capsule contains: 87.5 mg of dry valerian root extract, 7.5 mg of dry extract of lemon balm leaves, 17.5 mg of dry extract of peppermint leaves.

Excipients: Capsule content: magnesium oxide, lactose monohydrate, talc, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate; Capsule shell: gelatin, red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172), titanium dioxide (E171).

Dosage
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. If in doubt, ask your doctor or pharmacist.

Adolescents over 12 years of age, adults and the elderly: 1-2 capsules two or three times a day, in states of nervous tension.

In cases of difficulty falling asleep, it is recommended to take 2 capsules 1/2 to 1 hour before going to bed.

You can take a maximum of 6 capsules per day. The capsules can be taken regardless of meals, with a small amount of water.

If symptoms worsen or do not improve after 14 days of using the medicine, contact your doctor. The healing effect is observed within 2 to 4 weeks.

Action
Valerian root has a calming effect and improves the quality and length of sleep.
Lemon balm has a calming and carminative effect and is traditionally used in herbal preparations for sedation and sleep.
Mint leaves are traditionally used together with valerian root in herbal sedative preparations.

Indications
Persen Forte is a traditional herbal medicine traditionally intended for use in mild states of nervous tension and difficulties in falling asleep, resulting only from its long-term use.

Opis

Persen Forte to lek ziołowy stosowany w celu uspokojenia i wyciszenia w stanach napięcia nerwowego oraz przy problemach z zasypianiem. Zawiera wyciągi z korzenia kozłka, liści melisy i liści mięty.

Skład
Substancjami czynnymi leku są suche wyciągi z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), liści melisy (Melissae folii extractum siccum) i liści mięty (Menthae folii extractum siccum).

1 kapsułka twarda zawiera: 87,5 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego, 7,5 mg suchego wyciągu z liści melisy lekarskiej, 17,5 mg suchego wyciągu z liści mięty pieprzowej.

Substancje pomocnicze: Zawartość kapsułki: magnezu tlenek, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1-2 kapsułki dwa lub trzy razy na dobę, w stanach napięcia nerwowego.

W przypadkach trudności w zasypianiu zaleca się przyjmować 2 kapsułki 1/2 do 1 godziny przed pójściem spać.

Maksymalnie w ciągu doby można przyjąć do 6 kapsułek. Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając je niewielką ilością wody.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Działanie lecznicze obserwuje się w okresie od 2 do 4 tygodni.

Działanie
Korzeń kozłka ma działanie uspokajające i poprawia jakość oraz długość snu.
Melisa działa uspokajająco oraz wiatropędnie i jest tradycyjnie stosowania w ziołowych preparatach uspokajających i wspomagających sen.
Liście mięty są tradycyjnie stosowane razem z korzeniem kozłka w ziołowych preparatach uspokajających.

Wskazania
Persen Forte jest tradycyjnym lekiem roślinnym przeznaczonym tradycyjnie do stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

View full details