Skip to product information
1 of 3

NeoMetric - Dr Irena Eris

Neometric Krem Aktywujący Młodość Skóry Na Noc 50 ml

Neometric Krem Aktywujący Młodość Skóry Na Noc 50 ml

Regular price $59.99
Regular price Sale price $59.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

NEOMETRIC is an innovative line of anti-wrinkle cosmetics that noticeably rejuvenates the face contour and effectively improves the condition of the skin, reversing its biological age by up to 30 years.

Night Cream Activating Youth of the Skin
The cream is based on an innovative active complex that activates the process of intensive skin revitalization, restoring its appearance up to 30 years younger*. The phytohormones contained in the complex stimulate collagen synthesis, visibly reducing the number and depth of wrinkles. The cream provides perfect hydration and optimal nourishment of the skin during the night regeneration, making the face regain its natural energy and visibly younger appearance after waking up.

*in vivo test at the Dr Irena Eris Center for Science and Research

ACTION

  • reduction of the number and depth of various types of wrinkles
  • skin rejuvenation
  • noticeable smoothing
  • nutrition and regeneration
  • noticeable hydration and softness of the skin


UNIQUE TECHNOLOGY
The NEOMETRIC line is the result of many years of research conducted by scientists from the Dr Irena Eris Science and Research Center in the field of skin glycobiology. The breakthrough technology is based on the stimulation of the production of proteoglycans, which are called, next to collagen and elastin, the third pillar of skin youth.

The solution is based on the innovative FLUXELEN™ complex, which:

at the cellular level, it restores the lost activity and proper concentration of proteoglycans
reduces the number and depth of wrinkles and stimulates intensive revitalization
The effects are visible in the form of visibly healthier and younger skin (the biological age of the skin is up to 30 years younger*).

*in vivo test at the Dr Irena Eris Center for Science and Research

Opis

NEOMETRIC to nowatorska linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych, która zauważalnie odmładza kontur twarzy i skutecznie poprawia kondycję skóry, cofając jej wiek biologiczny nawet o 30 lat.

Krem Aktywujący Młodość Skóry Na Noc
Krem oparty na nowatorskim kompleksie aktywnym, który uruchamia proces intensywnej rewitalizacji skóry, przywracając jej wygląd młodszy nawet o 30 lat*. Zawarte w kompleksie fitohormony stymulują syntezę kolagenu, w widoczny sposób redukując ilość i głębokość zmarszczek. Krem zapewnia doskonałe nawilżenie i optymalne odżywienie skóry podczas nocnej regeneracji, sprawiając, że twarz po przebudzeniu odzyskuje naturalną energię i wyraźnie młodszy wygląd.

*test in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris

DZIAŁANIE

  • redukcja ilości i głębokości różnych typów zmarszczek
  • odmłodzenie wyglądu skóry
  • zauważalne wygładzenie
  • odżywienie i regeneracja
  • odczuwalne nawilżenie i miękkość skóry


UNIKALNA TECHNOLOGIA
Linia NEOMETRIC to efekt wieloletnich badań prowadzonych przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris w dziedzinie glikobiologii skóry. Przełomowa technologia bazuje na stymulacji produkcji proteoglikanów nazywanych obok kolagenu i elastyny trzecim filarem młodości skóry.

Rozwiązanie oparte jest na nowatorskim kompleksie FLUXELEN™, który:

na poziomie komórkowym, przywraca utraconą aktywność i właściwe stężenie proteoglikanów
redukuje ilość i głębokość zmarszczek oraz stymuluje intensywną rewitalizację
Efekty działania są widoczne w postaci wyraźnie zdrowszej i młodszej skóry (wiek biologiczny skóry młodszy nawet o 30 lat*).

*test in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris

View full details