Skip to product information
1 of 4

Procana

Mushrooms Advanced Complex 90 Capsules

Mushrooms Advanced Complex 90 Capsules

Regular price $24.99
Regular price Sale price $24.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Mushroom Advanced Complex

The Mushroom Complex Supplement is a dietary supplement designed to support overall health and well-being. Each serving contains a proprietary blend of five powerful mushrooms known for their health benefits: Lion's Mane, Chaga, Cordyceps, Turkey Tail, and Reishi. These mushrooms are known to enhance immune function, support cognitive health, increase energy levels, and promote overall vitality.

 • Lion's Mane (Hericium Erinaceus) (Fruit)

  • Benefits: Lion’s Mane is renowned for its neuroprotective properties. It supports cognitive function by stimulating the production of nerve growth factor (NGF), which is crucial for the maintenance, survival, and regeneration of neurons. It may help improve memory, focus, and overall brain health. Additionally, Lion's Mane has anti-inflammatory and antioxidant properties, which can protect against oxidative stress and inflammation.
 • Chaga (Inonotus obliquus) (Fruit)

  • Benefits: Chaga is known for its potent antioxidant content, which helps to neutralize free radicals and reduce oxidative stress. It supports immune health by enhancing the activity of immune cells such as macrophages and natural killer cells. Chaga also has anti-inflammatory properties and may help regulate blood sugar levels, improve digestion, and boost overall energy levels.
 • Cordyceps (Cordyceps Paecilomyces hepiali) (Mycelium)

  • Benefits: Cordyceps are valued for their ability to enhance energy and stamina by increasing the production of ATP, the body’s primary energy carrier. They support athletic performance, reduce fatigue, and improve oxygen utilization. Cordyceps also have anti-aging properties, improve libido, and support cardiovascular health by enhancing blood flow and oxygen delivery to the muscles.
 • Turkey Tail (Trametes versicolor) (Fruit)

  • Benefits: Turkey Tail is recognized for its immune-boosting properties, thanks to its high polysaccharide content, particularly PSK and PSP. These compounds enhance the immune system’s ability to fight infections and cancer cells. Turkey Tail also has antimicrobial and antioxidant properties, supports gut health by promoting a healthy microbiome, and aids in detoxification processes.
 • Reishi (Ganoderma lucidum) (Fruit)

  • Benefits: Reishi is often called the “Mushroom of Immortality” due to its numerous health benefits. It supports immune function, reduces stress and anxiety, and has anti-inflammatory and anti-cancer properties. Reishi also enhances sleep quality, supports cardiovascular health by regulating blood pressure and cholesterol levels, and improves liver function. Its adaptogenic properties help the body adapt to stress and maintain balance.

Supplement Facts:

 • Serving Size: 3 Capsules
 • Servings Per Container: 30
 • Mushroom Complex Proprietary Blend: 1500 mg
  • Lion's Mane (Hericium Erinaceus) (Fruit)
  • Chaga (Inonotus obliquus) (Fruit)
  • Cordyceps (Cordyceps Paecilomyces hepiali) (Mycelium)
  • Turkey Tail (Trametes versicolor) (Fruit)
  • Reishi (Ganoderma lucidum) (Fruit)

Other Ingredients:

 • Modified cellulose (vegetable capsule)
 • Magnesium stearate

Indications:

 • Supporting immune function
 • Enhancing cognitive health
 • Increasing energy levels
 • Promoting overall vitality and well-being

Use: Application: Take 3 capsules daily with water, preferably with a meal.

Precautions:

 • Consult your healthcare provider before use, especially if you are pregnant, nursing, have a medical condition, or are taking medication.
 • Keep out of reach of children.
 • Store in a cool, dry place.

SEO Words: Mushroom Complex, dietary supplement, immune support, cognitive health, energy levels, vitality, Lion's Mane, Chaga, Cordyceps, Turkey Tail, Reishi, natural ingredients.

Opis

Grzybowy Kompleks

Grzybowy Kompleks to suplement diety zaprojektowany w celu wsparcia ogólnego zdrowia i samopoczucia. Każda porcja zawiera opatentowaną mieszankę pięciu potężnych grzybów znanych ze swoich korzyści zdrowotnych: Lion's Mane, Chaga, Cordyceps, Turkey Tail i Reishi. Grzyby te są znane z wzmacniania funkcji odpornościowych, wspierania zdrowia kognitywnego, zwiększania poziomu energii i promowania ogólnej witalności.

 • Lion's Mane (Hericium Erinaceus) (Owocnik)

  • Korzyści: Lion’s Mane jest znany ze swoich neuroprotekcyjnych właściwości. Wspiera funkcje poznawcze, stymulując produkcję czynnika wzrostu nerwów (NGF), który jest kluczowy dla utrzymania, przeżycia i regeneracji neuronów. Może pomóc poprawić pamięć, koncentrację i ogólną zdrowie mózgu. Dodatkowo, Lion’s Mane ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, które mogą chronić przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi.
 • Chaga (Inonotus obliquus) (Owocnik)

  • Korzyści: Chaga jest znana ze swojej silnej zawartości przeciwutleniaczy, które pomagają neutralizować wolne rodniki i redukować stres oksydacyjny. Wspiera zdrowie odpornościowe, wzmacniając aktywność komórek odpornościowych, takich jak makrofagi i naturalne komórki zabijające. Chaga ma również właściwości przeciwzapalne i może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi, poprawie trawienia oraz zwiększeniu ogólnego poziomu energii.
 • Cordyceps (Cordyceps Paecilomyces hepiali) (Mikroskopijny grzyb)

  • Korzyści: Cordyceps są cenione za swoją zdolność do zwiększania energii i wytrzymałości poprzez zwiększenie produkcji ATP, głównego nośnika energii w organizmie. Wspierają wydajność sportową, redukują zmęczenie i poprawiają wykorzystanie tlenu. Cordyceps mają również właściwości przeciwstarzeniowe, poprawiają libido oraz wspierają zdrowie sercowo-naczyniowe poprzez zwiększenie przepływu krwi i dostarczania tlenu do mięśni.
 • Turkey Tail (Trametes versicolor) (Owocnik)

  • Korzyści: Turkey Tail jest rozpoznawany ze swoich właściwości wzmacniających odporność, dzięki wysokiej zawartości polisacharydów, szczególnie PSK i PSP. Te związki zwiększają zdolność układu odpornościowego do zwalczania infekcji i komórek rakowych. Turkey Tail ma także właściwości przeciwbakteryjne i przeciwutleniające, wspiera zdrowie jelit poprzez promowanie zdrowego mikrobiomu oraz wspomaga procesy detoksykacji.
 • Reishi (Ganoderma lucidum) (Owocnik)

  • Korzyści: Reishi jest często nazywany „Grzybem Nieśmiertelności” ze względu na swoje liczne korzyści zdrowotne. Wspiera funkcje odpornościowe, redukuje stres i lęk, a także ma właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Reishi poprawia jakość snu, wspiera zdrowie sercowo-naczyniowe, regulując ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, oraz poprawia funkcję wątroby. Jego właściwości adaptogenne pomagają organizmowi dostosować się do stresu i utrzymać równowagę.

Informacje o Suplemencie:

 • Wielkość Porcji: 3 kapsułki
 • Porcje w Opakowaniu: 30
 • Opatentowana Mieszanka Grzybowa: 1500 mg
  • Lion's Mane (Hericium Erinaceus) (Owocnik)
  • Chaga (Inonotus obliquus) (Owocnik)
  • Cordyceps (Cordyceps Paecilomyces hepiali) (Mikroskopijny grzyb)
  • Turkey Tail (Trametes versicolor) (Owocnik)
  • Reishi (Ganoderma lucidum) (Owocnik)

Inne Składniki:

 • Celuloza modyfikowana (kapsułka roślinna)
 • Stearynian magnezu

Wskazania:

 • Wspieranie funkcji odpornościowych
 • Wzmacnianie zdrowia kognitywnego
 • Zwiększanie poziomu energii
 • Promowanie ogólnej witalności i dobrego samopoczucia

Zastosowanie: Sposób użycia: Przyjmować 3 kapsułki dziennie, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku.

Środki ostrożności:

 • Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, masz schorzenia medyczne lub przyjmujesz leki.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

SEO Words: Kompleks Grzybowy, suplement diety, wsparcie odporności, zdrowie kognitywne, poziom energii, witalność, Lion's Mane, Chaga, Cordyceps, Turkey Tail, Reishi, naturalne składniki.

View full details