Skip to product information
1 of 5

Sanofi-Aventis

Magne B6 Forte 60 tabletek

Magne B6 Forte 60 tabletek

Regular price $25.99
Regular price Sale price $25.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Magne B6 Forte is a medicinal product that supplements the deficiencies of magnesium and (or) vitamin B6 in the body.

Ingredients
Active substances:

 • magnesium ions (in the form of magnesium citrate) - 100 mg,
 • pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) - 10 mg
 • excipients: anhydrous lactose, macrogol 6000, magnesium stearate.

Shell composition: hypromellose, macrogol 6000, titanium dioxide (E 171), talc.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or nurse. If you are not sure, ask your doctor, pharmacist or nurse.

Adults: 3 to 4 tablets a day, in 2 or 3 divided doses during meals.

Use in children and adolescents aged 6 years or more weighing approximately 20 kg): 10 to 30 mg/kg b.w. daily, i.e. 2 to 4 tablets a day, in 2 or 3 divided doses, with meals.

If you have the impression that the effect of Magne B Forte is too strong or too weak, talk to your doctor.

If there is no improvement after a month of using Magne B6 Forte, continuing treatment is not recommended.

Action
Magne B6 Forte contains magnesium ions and pyridoxine hydrochloride (vitamin B6). The drug supplements the deficiency of magnesium and/or vitamin B6 in the body.

Magnesium is a cation necessary for the proper functioning of many biochemical processes in the body. Its biological role is to activate a number of enzymes. Magnesium plays an important role in the process of heart muscle contraction and influences the state of neuromuscular excitability. Magnesium is only partially absorbed from the gastrointestinal tract, mainly in the small intestine, and the degree of absorption depends on its content in food. Magnesium deficiency may cause disorders in the muscular system and central nervous system.
Vitamin B6 increases the absorption of magnesium from the gastrointestinal tract by 20-40%.

Indications
The following symptoms may indicate magnesium deficiency:

 • nervousness, irritability, mood swings, mild anxiety, restlessness, temporary tiredness, lethargy, mild sleep disturbances;
 • symptoms of anxiety such as gastrointestinal cramps or palpitations (without heart problems);
 • muscle cramps, tingling, eyelid twitching.
Opis

Magne B6 Forte to produkt leczniczy, który uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Skład
Substancjami czynnymi leku są:

 • jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) - 100 mg,
 • pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) - 10 mg
 • oraz substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian.


Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli: 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 lat lub powyżej to masie ciała ok. 20 kg): 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę tzn. 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magne B Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magne B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Działanie
Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym.
Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Wskazania
Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

 • nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
 • objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
 • kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
 • Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.


View full details