Skip to product information
1 of 3

Sanofi-Aventis

Magne B6 60 tabletek

Magne B6 60 tabletek

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Magne B6 is an over-the-counter medication containing magnesium lactate and vitamin B6.

Ingredients
The active substances of the drug are magnesium lactate dihydrate (Magnesii lactas dihydricus) and pyridoxine hydrochloride (Pyridoxini hydrochloridum).

Each coated tablet contains 48 mg of magnesium ions and 5 mg of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6).

Excipients: sucrose, heavy kaolin, gum arabic, carboxypolymethylene 934, talc, magnesium stearate. Shell composition: gum arabic, sucrose, titanium dioxide, talc, carnauba wax.

Dosage
Always use Magne B6 exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or nurse. If you are not sure, ask your doctor, pharmacist or nurse.

Therapeutic treatment for adults is 6 to 8 tablets a day (in 2-3 divided doses).

Magne B6 can also be used in children over 6 years of age (when the body weight is approximately 20 kg or more) - 4 to 6 tablets a day (in 2-3 divided doses).

Magne B6 tablets should be taken with meals and water.

Action
Magne B6 supplements the deficiencies of magnesium and vitamin B6 in the body. Magnesium is necessary for the proper conduct of many biochemical processes in the body, affects the state of neuromuscular excitability, and plays an important role in the process of heart muscle contraction. Vitamin B6 increases the absorption of magnesium from the digestive tract.

Indications
Magne B6 is used to supplement magnesium deficiencies - they may manifest themselves as:

nervousness, irritability, mood swings, mild anxiety, restlessness, temporary tiredness, lethargy, mild sleep disturbances;
symptoms of anxiety such as gastrointestinal cramps or palpitations (without heart problems);
muscle cramps, tingling, eyelid twitching.
Taking Magne B6 may alleviate the above symptoms if they result from magnesium deficiency.
If there is no improvement after a month of using the drug, further use of the drug is not justified.

Opis

Magne B6 to lek dostępny bez recepty zawierający mleczan magnezu i witaminę B6. Magne B6 stosuje się w celu uzupełnienia niedoborów magnezu, które mogą wystąpić w przypadku: niewystarczającej podaży pierwiastka, w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego, przewlekłego stresu, braku odpowiedniej ilości snu. Niedobory magnezu mogą objawiać się szeregiem symptomów związanych z układem mięśniowym (drgania powiek, kurcze mięśni, kurcze przewodu pokarmowego) czy układem nerwowym (niepokój, łagodny lęk, drażliwość, wahania nastroju).

Skład
Substancjami czynnymi leku są mleczan magnezu dwuwodnego (Magnesii lactas dihydricus) oraz pirydoksny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum).

Każda tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (witaminy B6).

Substancje pomocnicze: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba.

Dawkowanie
Magne B6 należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Leczniczo u dorosłych stosuje się od 6 d 8 tabletek na dobę (w 2—3 dawkach podzielonych).

Magne B6 można również stosować u dzieci powyżej 6 roku życia (gdy masa ciała wynosi około 20 kg lub więcej) — stosuje się od 4 do 6 tabletek na dobę (w 2—3 dawkach podzielonych).

Tabletki Magne B6 należy przyjmować w trakcie posiłków i popijać go wodą.

Działanie
Magne B6 uzupełnia niedobory magnezu i witaminy B6 w organizmie, Magnez jest niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu procesów biochemicznych w organizmie, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego.

Wskazania
Magne B6 stosuje się w celu uzupełnienia niedoborów magnezu — mogą się one objawiać:

nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, łagodnym lękiem, niepokojem, przejściowym uczuciem zmęczenia, ospałością, zaburzeniami snu w niewielkim nasileniu;
objawami lęku, takimi jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
kurczami mięśni, mrowieniem, drganiem powiek.
Przyjmowanie leku Magne B6 może złagodzić powyższe objawy jeśli wynikają one z niedoborów magnezu.
W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku, dalsze stosowanie leku jest niezasadane.

View full details