Skip to product information
1 of 6

Aflofarm

Lipomal syrop 125g

Lipomal syrop 125g

Regular price $15.99
Regular price Sale price $15.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Lipomal cough syrup for children contains dry linden extract. Traditionally used as a mild diaphoretic in fever conditions. Helpful in colds, inflammation of the throat, and cough.

Dosage
Take orally. Children from 1 to 3 years of age, after consulting a doctor, usually: 1 teaspoon (5 ml) of syrup 2-3 times a day. Children over 3 years of age: 4-5 times a day, 1 teaspoon (5 ml) of syrup. Adults: 3-4 times a day, one tablespoon (approx. 10 ml) of syrup.

Action
Lipomal syrup contains a dry linden extract, traditionally used as a mild diaphoretic. The effectiveness of the product is based solely on long-term use and experience.

Indications
Traditionally used as a mild diaphoretic in fever conditions. Helpful in colds, inflammation of the throat, cough.

Side effects
No data on side effects.

Warnings and precautions
Keep the drug out of the reach and sight of children. Do not use Lipomal syrup after the expiry date stated on the packaging. Store at a temperature not higher than 25ºC. Do not freeze. Sediment at the bottom of the bottle, resulting from the content of a natural ingredient, is acceptable.

Using other medications
Tell your doctor about all the medicines you are taking or intend to take, have recently taken or are currently taking.

Pregnancy and breastfeeding
No data. Consult your doctor before taking any medicine.

Opis

Syrop Lipomal dla dzieci zawiera suchy ekstrakt z lipy. Skuteczność preparatu opiera się wyłącznie na długim stosowaniu i doświadczeniu.

Dawkowanie
Przyjmować doustnie. Dzieci od 1 roku życia do 3 lat, po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 2-3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml) syropu. Dzieci powyżej 3 lat: 4-5 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml) syropu. Dorośli: 3-4 razy dziennie po jednej łyżce (ok. 10 ml) syropu.

Działanie
Syrop Lipomal zawiera suchy ekstrakt z lipy, stosowany tradycyjnie jako łagodny środek napotny. Skuteczność produktu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania
Tradycyjnie jako łagodny środek napotny w stanach gorączkowych. Pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła, w kaszlu.

Działania niepożądane
Brak danych na temat działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować syropu Lipomal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Nie zamrażać. Dopuszczalny jest osad na dnie butelki, wynikający z zawartości składnika naturalnego.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach które pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować, przyjmował ostatnio, lub przyjmuje obecnie.

Ciąża i karmienie piersią
Brak danych. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

View full details