Skip to product information
1 of 3

Duna

Katarek Standard aspirator kataru podłączany do odkurzacza +0 mies.

Katarek Standard aspirator kataru podłączany do odkurzacza +0 mies.

Regular price $39.99
Regular price Sale price $39.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

If your baby does not want to eat, sleep, is irritable - he may have trouble breathing through a stuffy nose. A child up to the age of one breathes only through the nose, so if it is blocked, the child does not function properly. Free breathing can be prevented not only by residual secretion, but also by food residues or contamination, which additionally makes it difficult for the baby to breathe. Remember to clean your little nose regularly.

The Katarek Standard aspirator is connected to a household vacuum cleaner with a power of 800-1800W. The reduced, uniform suction power makes it much more effective compared to oral aspirators and traditional pears. Thanks to the Katarek Standard aspirator, you will effectively and quickly get rid of secretions from the baby's nose, bringing him immediate relief. The entire process of expressing secretions is completely safe for every child, from the first day of life. The product has two ends that allow it to be used by two children at the same time.

Katarek Standard does not have a screw-on chamber. The set includes two identical tips that are perfect for one child. The aspirator is intended for children from the first day of life, but also for older children who are not yet able to clean their nose on their own. The Katarek Standard aspirator is also perfect for disabled and uncooperative people, where it supports their daily care and care.

Remember that a persistent runny nose in a small child can lead to serious complications, including for ear, bronchitis or paranasal sinusitis. Where does runny nose in young children come from? The most common causes are:

  • viruses
  • bacteria
  • allergies

Regardless of the cause, the course of a runny nose in a child is similar. Then the mucous membrane becomes infected, as a result of which the membrane becomes swollen and the runny nose has ideal conditions for multiplication. A runny nose is usually the first symptom of an approaching cold or other infection.

How to use the Katarek Standard aspirator?

Katarek Standard is one of the basic elements of a layette for a small child. Don't forget about it when making a list of essentials.
How to properly clean a baby's nose? Apply the 3-Step Method, prepared and recommended by the Katarek brand and doctors. What is it about?

Step 1

THINNING
To make expressing the secretion easier, it should be thinned. To do this, drop 2-3 drops of saline solution into each nostril.

Step 2

EXTRACTION
Connect the Katarek Complete aspirator to the vacuum cleaner and start aspiration. Place the tip of the aspirator gently against each nostril for 3-4 seconds.

Step 3

HYDRATING
Dried nasal mucosa favors the development of infection. To avoid re-disease, moisten it with saline.

Dimensions:
195 x 101 x 40mm (box)

Contents of the Katarek Standard box:
1 x Aspirator
2 x Tip
1 x Toothbrush

Opis

Jeśli Twój maluszek nie chce jeść, spać, jest rozdrażniony – może mieć problemy z oddychaniem poprzez zatkany nos. Dziecko do pierwszego roku życia oddycha wyłącznie przez nos, dlatego, jeśli ten jest zatkany, dziecko nie funkcjonuje prawidłowo. Swobodny oddech może uniemożliwiać nie tylko zalegająca wydzielina, ale także resztki pokarmu lub zanieczyszczenia, dodatkowo utrudniając oddychanie maluszka. Pamiętaj, by regularnie oczyszczać mały nosek.

Aspirator Katarek Standard podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800–1800W. Zredukowana, jednostajna siła ssąca sprawia, że jest on znacznie skuteczniejszy w porównaniu z ustnymi aspiratorami oraz tradycyjnymi gruszkami. Dzięki aspiratorowi Katarek Standard skutecznie i szybko pozbędziesz się wydzieliny z noska malca, przynosząc mu natychmiastową ulgę. Cały proces odciągania wydzieliny jest całkowicie bezpieczny dla każdego dziecka, już od pierwszego dnia życia. Produkt posiada dwie końcówki pozwalające na stosowanie go u dwójki dzieci jednocześnie.

Katarek Standard nie posiada rozkręcanej komory. W zestawie znajdują się dwie identyczne końcówki, które doskonale sprawdzą się przy jednym dziecku. Aspirator przeznaczony jest dla dzieci już od pierwszego dnia życia, ale również dla dzieci starszych, które jeszcze nie potrafią samodzielnie wyczyścić nosa. Aspirator Katarek Standard doskonale sprawdza się również u osób niepełnosprawnych i niewspółpracujących, gdzie wspomaga codzienną ich pielęgnację i opiekę.

Pamiętaj, że zalegający katar u małego dziecka może prowadzić do poważnych komplikacji, m.in. do zapalenia ucha, oskrzeli czy zatok przynosowych. Skąd bierze się katar u małych dzieci? Najczęstsze przyczyny to:

  • wirusy
  • bakterie
  • alergie

Bez względu na przyczynę, przebieg kataru u dziecka ma podobny charakter. Dochodzi wówczas do zakażenia błony śluzowej, w efekcie czego błona staje się obrzęknięta a katar ma idealne warunki do namnażania się. Katar jest najczęściej pierwszym objawem zbliżającego się przeziębienia lub innej infekcji.

Jak używać aspiratora Katarek Standard?

Katarek Standard to jeden z podstawowych elementów wyprawki dla małego dziecka. Nie zapomnij o nim sporządzając listę niezbędnych rzeczy.
W jaki sposób prawidłowo oczyścić nosek dziecka? Zastosuj Metodę 3 Kroków, przygotowaną i rekomendowaną przez markę Katarek oraz lekarzy. Na czym ona polega?

Krok 1

ROZRZEDZANIE
By odciąganie wydzieliny było prostsze, należy ją rozrzedzić. W tym celu zakrop 2-3 krople roztworu fizjologicznego soli do każdej z dziurek nosa.

Krok 2

ODCIĄGANIE
Podłącz aspirator Katarek Complete do odkurzacza i rozpocznij aspirację. Przykładaj delikatnie końcówkę aspiratora do każdej z dziurek na 3-4 sekundy.

Krok 3

NAWILŻANIE
Wysuszona śluzówka nosa sprzyja rozwojowi infekcji. By uniknąć ponownej choroby, należy nawilżyć ją solą fizjologiczną.

Wymiary:
195 x 101 x 40 mm (pudełko)

Zawartość pudełka Katarek Standard:
1 x Aspirator
2 x Końcówka
1 x Szczoteczka

View full details