Skip to product information
1 of 2

Apteczka Babuni

Jodyna, roztwór na skórę, 10 g, Apteczka Babuni

Jodyna, roztwór na skórę, 10 g, Apteczka Babuni

Regular price $4.99
Regular price Sale price $4.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Iodine is a 3% topical skin solution with a disinfecting effect. The medicinal product is used externally to disinfect the skin or abrasions of the epidermis.

Ingredients
The active substance is iodine.

100 g of the product contains 3.0 g of iodine.

Excipients: potassium iodide, ethanol (96%), purified water

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The drug is intended for external use. The use of the medicinal product is to wipe the appropriate area with an iodine-soaked swab.

Action
Iodine has a disinfecting effect.

Indications
Iodine is used to disinfect the skin and to rub the epidermis.

Contraindications
Do not use in people who are hypersensitive to any of the ingredients of the drug.

Side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Local allergic reactions are possible after using the solution. If any side effects appear, stop taking Iodine.

Warnings and Precautions
Do not apply directly to wounds.

Protect your eyes when using the product.

Opis

Jodyna to lek w postaci 3% roztworu na skórę o działaniu odkażającym. Produkt leczniczy stosuje się zewnętrznie, do dezynfekcji skóry czy otarć naskórka.

Skład
Substancją czynną leku jest jod.

100 g produktu zawiera 3,0 g jodu.

Substancje pomocnicze: jodek potasu, etanol (96%), woda oczyszczona

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do użytku zewnętrznego. Stosowanie produktu leczniczego to przecieranie odpowiedniego miejsca wacikiem nasączonym Jodyną.

Działanie
Jodyna wykazuje działanie odkażające.

Wskazania
Jodynę stosuje się do dezynfekcji skóry oraz w otarcia naskórka.

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób nadwrażliwych na którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu roztworu możliwe jest wystąpienie miejscowych odczynów alergicznych. Jeśli pojawi się jakichkolwiek działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie Jodyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie podawać bezpośrednio na rany.

Podczas stosowania produktu należy chronić oczy.

View full details