Skip to product information
1 of 1

Institute Solutions

Institute Solutions Neuro Filler Krem Na Dzień Perfekcyjnie Modelujący Owal Twarzy SPF 20 50 ml

Institute Solutions Neuro Filler Krem Na Dzień Perfekcyjnie Modelujący Owal Twarzy SPF 20 50 ml

Regular price $78.99
Regular price Sale price $78.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

INSTITUTE SOLUTIONS is a luxury line of anti-aging cosmetics that combine science and aesthetic medicine to guarantee immediate, visible results and optimal care benefits.

NEURO FILLER Face Contour Perfecting Day Cream SPF 20
NEURO FILLER products were created for the care of mature skin that needs strong filling of wrinkles, improvement of the face oval and effective protection against neuroaging.

The day cream perfectly modeling the oval of the face is a unique cosmetic for the care of mature skin. It contains high concentrations of active substances enclosed in the Oligo Transfer™ complex, which stimulate communication between neurons and skin fibroblasts and the reconstruction of skin support fibers. The cream fills deep wrinkles and re-models the oval of the face. The additional AquaFlux Spheres complex contained in the cream activates water binding in various layers of the skin, thanks to which fine lines are reduced and unevenness is smoothed. It is an excellent base for make-up.

ACTION

 • wrinkle filling and reduction
 • intensive smoothing of the skin
 • noticeable rejuvenation of facial features
 • noticeable instant hydration of the skin
 • firming and improving elasticity


UNIQUE TECHNOLOGY
INSTITUTE SOLUTIONS NEURO FILLER products owe their effectiveness to the research of specialists of the Dr Irena Eris Center for Science and Research on neuronal aging of the skin:

 • the research was inspired by the extraordinary effectiveness of the COLLAGENE meso-TECHNOLOGIE treatment, performed at Dr Irena Eris Cosmetic Institutes,
 • the treatment uses microneedle roller stimulation to improve communication between neurons and skin fibroblasts,
 • in the process of scientific research, it has been confirmed that aging of nerve cells occurs with age, manifested by the deterioration of communication between neurons and skin fibroblasts, which leads to a weakening of their activity, the formation of neurotoxins, and as a result to a decrease in the amount of collagen and elastin and visible aging of the skin,
 • restoring proper communication between neurons and skin fibroblasts, thanks to the use of unique active complexes, is the key task of effective anti-wrinkle care.


EFFECTIVENESS PROVEN BY TESTS

 • increase in skin smoothness by 19%
 • 88% of consumers feel an improvement in skin hydration
 • 92% of consumers feel that the skin has become soft to the touch
Opis

INSTITUTE SOLUTIONS to luksusowa linia kosmetyków przeciwstarzeniowych, które łącząc naukę i medycynę estetyczną, gwarantują natychmiastowe, widoczne rezultaty i optymalne korzyści pielęgnacyjne.

NEURO FILLER Face Contour Perfecting Day Cream SPF 20
Produkty NEURO FILLER powstały z myślą o pielęgnacji skóry dojrzałej, potrzebującej silnego wypełnienia zmarszczek, poprawy owalu twarzy oraz skutecznej ochrony przed neurostarzeniem.

Krem na dzień perfekcyjnie modelujący owal twarzy jest unikalnym kosmetykiem do pielęgnacji skóry dojrzałej. Zawiera wysokie stężenia substancji aktywnych, zamkniętych w kompleksie Oligo Transfer™, które stymulują komunikację pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry oraz odbudowę włókien podporowych skóry. Krem wypełnia głębokie zmarszczki i re-modeluje owal twarzy. Dodatkowy kompleks AquaFlux Spheres zawarty w kremie aktywizuje wiązanie wody w różnych warstwach skóry, dzięki czemu drobne linie są zredukowane, a nierówności wygładzone. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

DZIAŁANIE

 • wypełnienie i redukcja zmarszczek
 • intensywne wygładzenie skóry
 • zauważalne odmłodzenie rysów twarzy
 • odczuwalne błyskawiczne nawilżenie skóry
 • ujędrnienie i poprawa elastyczności


UNIKALNA TECHNOLOGIA
Produkty INSTITUTE SOLUTIONS NEURO FILLER zawdzięczają swoją skuteczność badaniom specjalistów Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris nad neuronowym starzeniem się skóry:

 • badania zostały zainspirowane niezwykłą skutecznością zabiegu COLLAGENE meso-TECHNOLOGIE, wykonywanego w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris,
 • w zabiegu wykorzystuje się stymulację rollerami mikroigłowymi w celu poprawy komunikacji pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry,
 • w procesie badań naukowych zostało potwierdzone, że z wiekiem następuje starzenie się komórek nerwowych, przejawiające się pogorszeniem komunikacji pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry, co prowadzi do osłabienia ich aktywności, powstania neurotoksyn, a w efekcie do spadku ilości kolagenu i elastyny oraz widocznego starzenia się skóry,
 • przywrócenie właściwej komunikacji pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry, dzięki wykorzystaniu unikalnych kompleksów aktywnych, jest kluczowych zadaniem skutecznej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.


SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

 • wzrost gładkości skóry o 19%
 • 88% konsumentek odczuwa poprawę nawilżenia skóry
 • 92% konsumentek czuje, że skóra stała się miękka w dotyku
View full details