Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Iladian Direct Plus 10 tabletek dopochwowych

Iladian Direct Plus 10 tabletek dopochwowych

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Iladian direct plus, vaginal tablets, 10 pieces

the preparation creates conditions that inhibit the growth of bacteria responsible for the occurrence of bacterial vaginosis and yeasts of the genus Candida
10 vaginal tablets

Ingredients
L-ascorbic acid, inulin, vitamin E, hyaluronic acid.
The other ingredients: lactose, magnesium stearate.

Action
Iladian direct plus medical device:

 • restores or maintains the physiological pH of the vagina
 • creates conditions that inhibit the growth of bacteria responsible for the occurrence of bacterial vaginosis and yeasts of the genus Candida
 • The inulin contained in the product has a positive effect on the development of natural bacterial flora, which plays an important role in preventing the multiplication of bacteria that cause infections in the genitourinary system
 • hyaluronic acid and vitamin E moisturize the vaginal mucosa, relieve itching, dryness and the feeling of tension, and reduce the susceptibility to micro-injuries
 • limits the development of pathogenic microorganisms
 • reduces itching, discharge and unpleasant smell
 • restores and maintains physiological pH
 • eliminates tension and dryness of the vaginal mucosa

Indications
Iladian direct plus is recommended:

 • auxiliary in the treatment of bacterial, fungal or mixed vaginitis,
 • to relieve symptoms such as dryness and the feeling of tightness of the vaginal mucosa,
 • during and after the use of oral antibiotics and antibacterial preparations,
 • in the perimenopausal period (menopause),
 • women who go to the swimming pool, often travel, use the jacuzzi, sauna and solarium.
 • The method of using the medical device
 • For vaginal use only.
 • Before applying, wash your hands thoroughly.
 • To support the treatment of bacterial vaginosis: Use 1 vaginal tablet once a day (at night) for 7 to 10 days. The tablet should be placed deep into the vagina.
 • Prophylaxis: Use 1 vaginal tablet twice a week. The tablet should be placed deep into the vagina.
 • A doctor should be consulted if symptoms worsen during the use of Iladian direct plus or persist for more than 7-10 days.
Opis

Iladian direct plus, tabletki dopochwowe, 10 sztuk

preparat stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida
10 tabletek dopochwowych

Skład
Kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy.
Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

Działanie
Wyrób medyczny Iladian direct plus:

 • przywraca lub utrzymuje fizjologiczne pH pochwy
 • stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida
 • zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażaniu się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym
 • kwas hialuronowy i witamina E nawilżają błonę śluzową pochwy łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszają podatność na mikrourazy
 • ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych
 • redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach
 • odtwarza i utrzymuje fizjologiczne pH
 • likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy

Wskazania
Iladian direct plus zalecany jest:

 • pomocniczo w leczeniu bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy,
 • w łagodzeniu dolegliwości takich jak suchość i uczucie napięcia błony śluzowej pochwy,
 • w trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych,
 • w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
 • kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.
 • Sposób użycia wyrobu medycznego
 • Tylko do stosowania dopochwowego.
 • Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.
 • Wspomaganie leczenia bakteryjnego zakażenia pochwy: Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.
 • Profilaktyka: Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.
 • Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Iladian direct plus lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.
View full details