Skip to product information
1 of 2

Herbatint

Herbatint 9N Honey Blonde Hair Color

Herbatint 9N Honey Blonde Hair Color

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

The N (Natural) Series shades color your hair while creating a natural, even color. Thanks to a consistent and odorless formula, Herbatint Permanent Hair Color Gel is easy to mix and apply, proving perfect results in just 40 minutes, every time! Herbatint’s gentle formula allows you to lighten your natural hair color up to a maximum of 2 shades.

 • Dermatologically tested for sensitive skin
 • Gentle formula without ammonia, parabens and alcohol fragrance free
 • 8 Organic herbal extracts
 • A gel formula, easy to apply
 • 36 Mixable shades – can be mixed to create customized colors
 • Color gel and developer (unmixed) can be saved and reused allowing for additonal applications.

CONTENTS
1 bottle of hair color gel
1 bottle of developer
1 sample of Royal Cream Conditioner
*Gloves and instructions also included. Application kit sold separately.

HOW TO APPLY
To mix Herbatint Gel and Developer, use the Herbatint measuring cup found in the Herbatint Application Kit to mix equal parts of color and developer. The quantity you use depends on the length and volume of your hair. Note: If you don’t own an Application Kit, you can use a plastic or glass measuring cup, but NEVER use a metal measuring device.
Mix with a brush until you obtain a gel-like consistency. Starting at the root, apply the gel to dry, unwashed hair.pletely clear. Tilt your head back while you rinse so that the gel does not get into your eyes.
Once processed, rinse hair thoroughly until the water runs clear. Rinse by tilting head back (Do NOT use shampoo for 48 hours).
Finally, apply the Royal Cream Conditioner and leave on the hair for five minutes. Rinse again and style as usual.

SAFETY INFORMATION
Sensitvity Test
Since the product may cause skin irritation on certain individuals, a preliminary sensitivity test should be performed. Click here to learn how to take a sensitivity test at home.

Color Strand Test
We recommend that you test the color on a part of your hair that contains the colors you want to cover. By doing a color strand test, it ensures you get that you get the first look of your desired color.

IMPORTANT TO NOTE
Since Herbatint uses the most gentle formula possible, our product will only lift about one shade. Herbatint is not capable of lifting multiple shades, so it is important to choose a color within one shade of your normal color, when going lighter.

Opis

Odcienie z serii N (Natural) koloryzują włosy, tworząc naturalny, równomierny kolor. Dzięki spójnej i bezzapachowej formule Herbatint Permanent Hair Color Gel łatwo się miesza i nakłada, zapewniając doskonałe rezultaty w zaledwie 40 minut, za każdym razem! Delikatna formuła Herbatint pozwala rozjaśnić naturalny kolor włosów maksymalnie o 2 odcienie.

 • Testowany dermatologicznie dla skóry wrażliwej
 • Delikatna formuła bez amoniaku, parabenów i bez zapachu alkoholu
 • 8 Organicznych ekstraktów ziołowych
 • Żelowa formuła, łatwa w aplikacji
 • 36 możliwych do zmieszania odcieni – można je mieszać w celu uzyskania niestandardowych kolorów
 • Żel kolorowy i wywoływacz (niezmieszane) można zapisać i ponownie wykorzystać, co pozwala na dodatkowe zastosowania.

ZAWARTOŚĆ
1 butelka żelu do koloryzacji włosów
1 butelka wywoływacza
1 próbka Royal Cream odżywka
*Dołączone są również rękawiczki i instrukcje. Zestaw do aplikacji sprzedawany osobno.

JAK APLIKOWAĆ?
Aby zmieszać Herbatint Żel i Wywoływacz, użyj miarki Herbatint znajdującej się w Zestawie Aplikacyjnym Herbatint, aby wymieszać równe części barwnika i wywoływacza. Stosowana ilość zależy od długości i objętości włosów. Uwaga: Jeśli nie posiadasz zestawu aplikacji, możesz użyć plastikowej lub szklanej miarki, ale NIGDY nie używaj metalowego miernika.
Mieszaj pędzelkiem, aż uzyskasz żelową konsystencję. Żel nakładać od nasady na suche, nieumyte włosy.całkowicie czyste. Podczas płukania odchyl głowę do tyłu, aby żel nie dostał się do oczu.
Po przetworzeniu dokładnie spłucz włosy, aż woda będzie czysta. Spłucz, odchylając głowę do tyłu (NIE używaj szamponu przez 48 godzin).
Na koniec nałóż odżywkę Royal Cream Conditioner i pozostaw na włosach na pięć minut. Ponownie spłucz i ułóż jak zwykle.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Test wrażliwości
Ponieważ produkt może powodować podrażnienia skóry u niektórych osób, należy przeprowadzić wstępny test wrażliwości. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wykonać test wrażliwości w domu.

Test pasm kolorowych
Zalecamy przetestowanie koloru na części włosów, która zawiera kolory, które chcesz pokryć. Przeprowadzając test pasm kolorystycznych, zapewnisz, że uzyskasz pierwszy wygląd pożądanego koloru.

WAŻNE DO UWAGI
Ponieważ Herbatint wykorzystuje najbardziej delikatną formułę, nasz produkt uniesie tylko około jednego odcienia. Herbatint nie jest w stanie podnieść wielu odcieni, dlatego ważne jest, aby wybrać kolor w zakresie jednego odcienia od normalnego koloru, gdy stajesz się jaśniejszy.

View full details