Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Herbapect syrop na kaszel suchy i mokry 150g

Herbapect syrop na kaszel suchy i mokry 150g

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Herbapect syrup for catarrh of the upper respiratory tract, dry and wet cough.

Dosage
The drug should be used according to the doctor's instructions or the indications on the label.
The package includes a measuring cup that facilitates dosing, with which you should measure the medicine.
Children over 6 years old and adolescents up to 18 years old - 1/2 teaspoon (about 2.5 ml)
Adults - 1 teaspoon (about 5 ml) 3-4 times a day after eating

Ingredients
5 ml of syrup contains active substances: 498 mg of thyme herb extract (Thymus vulgaris L., herba) (1: 2), extraction solvent: ethanol 30% (v / v), ammonia water 25%, glycerol (95%), 349 mg tincture of medicinal primrose (Primula veris L., radix) (1: 5), extraction solvent: ethanol 70% (v / v), 87 mg of sulphogwaacol and excipients: liquid non-crystallising sorbitol. Contains 6.4 - 9.0% (v / v) of ethanol.

Action
Expectorant.

Indications
Traditionally in catarrh of the upper respiratory tract. Tiring so-called "dry cough". Difficult expectoration.

Contraindications
Hypersensitivity to thyme herb, primrose, sulfagwaacol and the excipient.
Asthma.

Side effects
Allergic reactions, nausea and vomiting.
Anaphylactic reactions can sometimes be characterized as anaphylactic shock or angioedema.

Warnings and Precautions
The drug contains 378.8 mg of ethanol 96% in 5 ml of syrup, which is equivalent to 9.0 ml, 3.8 ml of wine per dose (5 ml of syrup). Harmful for people suffering from alcoholism. This should be taken into account in people with liver or epilepsy.
The drug contains sorbitol. Please inform your doctor if you have an intolerance to some sugars.

Use of other medications
Tell the doctor or pharmacist about all the drugs that the patient is taking now or recently, and about the drugs that the patient is going to take.

Pregnancy and breastfeeding
Consult a doctor before use during pregnancy and breastfeeding.

Opis

Syrop do stosowania tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych, kaszel suchy i mokry.

Dawkowanie
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazaniami na etykiecie.
Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać lek.
Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat - 1/2 łyżeczki (ok. 2,5 ml)
Dorośli- 1 łyżeczka (ok. 5 ml) 3-4 razy dziennie po jedzeniu

Skład
5 ml syropu zawiera substancje czynne: 498 mg wyciągu z ziela tymianku (Thymus vulgaris L., herba) (1:2), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30 % (v/v), woda amoniakalna 25%, glicerol (95%), 349 mg nalewki z pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L., radix) (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 %(v/v), 87 mg sulfogwajakolu oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły niekrystalizujący. Zawiera 6,4 - 9,0 % (v/v) etanolu.

Działanie
Wykrztuśne.

Wskazania
Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Męczący tzw. "suchy kaszel". Utrudnione odkrztuszanie.

Przeciwskazania
Nadwrażliwość na ziele tymianku, pierwiosnek, sulfagwajakol oraz substancję pomocniczą.
Astma.

Działania niepożądane
Reakcje alergiczne, nudności i wymioty.
Reakcje anafilaktyczne mogą mieć niekiedy charakter wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera 378,8 mg etanolu 96% w 5 ml syropu, co jest równoważne 9,0 ml , 3,8 ml wina na dawkę (5 ml syropu). Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć pod uwagę u osób chorych na wątrobę lub padaczkę.
Lek zawiera sorbitol. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent choruje na nietolerancję niektórych cukrów.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

View full details