Skip to product information
1 of 3

Herbapol

Hemorol 12 rectal suppositories

Hemorol 12 rectal suppositories

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Hemorol is a medicinal product that relieves pain and inflammation accompanying hemorrhoids.

Composition
The active substances are: chamomile dense extract (Matricariae extractum spissum) (3: 1) [extractant: purified water], thick extract of thistle root (Belladonnae radicis extractum spissum) (4: 1) [extractant: ethanol 70% (V / V)], Thick extract composed of broom, chestnut bark, rhizomes of cinquefoil 80 mg and yarrow herb (Extractum compositum spissum (4: 1) ex: Cytisi scoparii herba, Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba) [extractant: ethanol 40 % (V / V)], benzocaine (Benzocainum).

1 suppository (2 g) contains: 50 mg of chamomile extract, 20 mg of hives extract, 80 mg of a complex extract of broom herb, horse chestnut bark, cinquefoil rhizome, yarrow herb, 100 mg of benzocaine.

Excipients: glycerol, solid fat.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist.

Rectal drug.
The drug should not be used for more than 7 days without consulting a doctor.
Adults: 1 suppository a night, in more severe cases 2-3 suppositories a day.

Action
Hemorol contains active substances that are responsible for the anesthetic (benzocaine), astringent, anti-inflammatory, relaxant and pain-relieving effects.

Indications
ailments accompanying haemorrhoids (pain, irritation, inflammation),
inflammation of the rectal mucosa,
irritation and ruptures of the anal mucosa.

Contraindications
Do not use Hemorol:

 • in case of hypersensitivity (allergy) to the active substances or any of the other ingredients of this medicine,
 • hypersensitivity to benzocaine, plants from the Asteraceae (Compositae) family,
 • in the case of cancer of the large intestine.

Side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Not known:

 • methemoglobinemia,
 • hypersensitivity reactions.
 • Warnings and Precautions
 • Please consult your doctor if there is blood in your stools.
 • During application, pressure may appear, which disappears after the suppository has dissolved (approx. 5-10 minutes).
 • The drug should not be used in people under 18 years of age.
 • Store the drug below 25 ° C.
 • Keep the drug out of the sight and reach of children.
 • Pregnancy and breastfeeding
 • Hemorol should not be used by pregnant women.


The use of Hemorol during breastfeeding is not recommended.

Use of the drug in children and adolescents
Do not use in people under 18 years of age.

Opis

Hemorol to produkt leczniczy łagodzący dolegliwości bólowe oraz stan zapalny towarzyszące żylakom odbytu, hemoroidom.

Skład
Substancjami czynnymi są: wyciąg gęsty z rumianku (Matricariae extractum spissum) (3:1) [ekstrahent: woda oczyszczona], wyciąg gęsty z korzenia pokrzyku (Belladonnae radicis extractum spissum) (4:1) [ekstrahent: etanol 70% (V/V)], Wyciąg gęsty złożony z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika 80 mg i ziela krwawnika (Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba, Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba) [ekstrahent: etanol 40% (V/V)], benzokaina (Benzocainum).

1 czopek (2 g) zawiera: 50 mg wyciągu z rumianku, 20 mg wyciągu z pokrzyku, 80 mg złożonego wyciągu z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika, 100 mg benzokainy.

Substancje pomocnicze: glicerol, tłuszcz stały.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doodbytniczego.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli: 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2-3 czopki w ciągu dnia.

Działanie
Hemorol zawiera substancje czynne, które odpowiadają za działanie znieczulające (benzokaina), ściągające, przeciwzapalne, rozkurczające i łagodzące ból.

Wskazania

 • dolegliwości towarzyszące żylakom odbytu (ból, podrażnienia, stan zapalny),
 • stan zapalny błony śluzowej odbytu,
 • podrażnienia i pęknięcia śluzówki odbytu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Hemorol:

 • w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • nadwrażliwość na benzokainę, rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae),
 • w przypadku choroby nowotworowej jelita grubego.
 • Działania niepożądane
 • Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Częstość nieznana:


 • methemoglobinemia,
 • reakcje nadwrażliwości.
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • W przypadku obecności krwi w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Podczas aplikacji może pojawić się bolesność uciskowa, która ustępuje po rozpuszczeniu się czopka (ok. 5-10 minut).
 • Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 lat.
 • Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Ciąża i karmienie piersią
 • Hemorol nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.


Nie zaleca się stosowania leku Hemorol w tym okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia.

View full details