Skip to product information
1 of 4

PharmaSwiss

Diosminex Max 1,000mg, 60 tabletek

Diosminex Max 1,000mg, 60 tabletek

Regular price $54.99
Regular price Sale price $54.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Diosminex MAX diosmin 1,000mg helps in the treatment of symptoms related to the insufficiency of the venous and lymphatic circulation.

Dosage
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Treatment of symptoms of chronic venous insufficiency
The recommended dose is one tablet once a day with food.

You should use this medicine for at least several weeks for improvement. If, after five weeks of treatment, the severity of the disease has improved or has not changed, consult your doctor.

Treatment of the exacerbation of ailments related to haemorrhoids
The recommended dose is 3 tablets a day for the first 4 days, followed by 2 tablets a day for the next 3 days.
If, after seven days of treatment, the severity of symptoms has increased or has not changed, consult your doctor.
Do not use more than the recommended dose.

Ingredients
1 film-coated tablet contains 1000 mg of micronized diosmin.

Excipients: Tablet core: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate. Film-coating: polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E 171), macrogol 3350, talc, quinoline yellow (E 104), indigo carmine aluminum lake (E 132), sunset yellow drug (E 110), black iron oxide (E 172).

Action
Diosminex Max contains micronized diosmin. Diosminex Max increases the tone of venous vessels and protects the vessels. It increases lymphatic drainage, increasing the peristalsis (mobility) of lymph vessels and lymph flow. the drug affects microcirculation, reduces the permeability of small blood vessels, perivascular inflammation, microcirculation stagnation. It also reduces the susceptibility of small blood vessels to cracking.

Indications
Treatment of symptoms associated with insufficiency of the venous and lymphatic circulation: feeling of heaviness in the legs, leg pain, night cramps of the calves. Symptomatic treatment in the event of exacerbation of symptoms associated with haemorrhoids.

Opis

Diosminex pomaga w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej
Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.

W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej kilka tygodni. Jeżeli po pięciu tygodniach leczenia nasilenie objawów choroby zwiększyło się lub nie zmieniło się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Leczenie zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu
Zalecana dawka to 3 tabletki na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.
Jeżeli po siedmiu dniach leczenia nasilenie objawów choroby zwiększyło się lub nie zmieniło się, należy zasięgnąć porady lekarza.
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Skład
1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka: alkohol poliwinylowy, tatanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żółcieni chinolinowej (E 104), lak indygotyny (E 132), lek żółcieni pomarańczowej (E 110), żelaza tlenek czarny (E 172).

Działanie
Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania
Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego:uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

View full details