Skip to product information
1 of 3

Valeant

Diosminex Leg Care Gel - Quick Relief for Heavy and Tired Legs

Diosminex Leg Care Gel - Quick Relief for Heavy and Tired Legs

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Diosminex Leg Care Gel - Quick Relief for Heavy and Tired Legs

Diosminex Leg Care Gel is a premium cosmetic product designed to provide quick relief for tired and heavy legs. This gel helps reduce the sensation of heaviness and the appearance of spider veins, promoting overall leg comfort and health.

Ingredients:

 • Diosmin
 • Hesperidin
 • Troxerutin
 • Ginkgo Biloba Extract
 • Horse Chestnut Extract
 • Menthol
 • Other excipients: Water, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Perfume

Indications:

 • Tired and heavy legs
 • Spider veins
 • Poor circulation in the legs

Benefits:

 • Quick Relief: Provides immediate cooling and soothing relief for tired and heavy legs.
 • Reduces Spider Veins: Helps diminish the appearance of spider veins, improving the overall appearance of the legs.
 • Enhances Circulation: Ingredients like Diosmin and Hesperidin support healthy blood circulation, reducing the feeling of heaviness and fatigue.
 • Natural Extracts: Enriched with Ginkgo Biloba and Horse Chestnut extracts known for their anti-inflammatory and vascular benefits.
 • Easy Application: Comes in a 100g tube for convenient and mess-free application.

Usage Instructions:

 1. Apply a generous amount of Diosminex Gel to the affected area.
 2. Massage gently in circular motions until fully absorbed.
 3. Use 2-3 times daily or as needed for optimal results.
 4. For external use only. Avoid contact with eyes and mucous membranes.

Storage:

 • Store at room temperature, away from direct sunlight.
 • Keep out of reach of children.

Warnings:

 • Do not use if you are allergic to any of the ingredients.
 • Discontinue use if irritation or discomfort occurs and consult a healthcare provider.
 • Not recommended for use during pregnancy or breastfeeding without medical advice.
Opis

Diosminex Żel do Pielęgnacji Nóg - Szybka Ulga dla Ciężkich i Zmęczonych Nóg

Diosminex Żel do Pielęgnacji Nóg to najwyższej jakości kosmetyk, zaprojektowany, aby szybko przynieść ulgę zmęczonym i ciężkim nogom. Ten żel pomaga zmniejszyć uczucie ciężkości i widoczność pajączków, wspierając komfort i zdrowie nóg.

Składniki:

 • Diosmina
 • Hesperydyna
 • Trokserutyna
 • Ekstrakt z Miłorzębu Japońskiego
 • Ekstrakt z Kasztanowca Zwyczajnego
 • Mentol
 • Inne substancje pomocnicze: Woda, Gliceryna, Karbomer, Trietanolamina, Metyloparaben, Propyloparaben, Perfum

Wskazania:

 • Zmęczone i ciężkie nogi
 • Pajączki
 • Słabe krążenie w nogach

Korzyści:

 • Szybka Ulga: Zapewnia natychmiastowe chłodzenie i kojącą ulgę dla zmęczonych i ciężkich nóg.
 • Zmniejsza Pajączki: Pomaga zmniejszyć widoczność pajączków, poprawiając ogólny wygląd nóg.
 • Poprawia Krążenie: Składniki takie jak Diosmina i Hesperydyna wspierają zdrowe krążenie krwi, redukując uczucie ciężkości i zmęczenia.
 • Naturalne Ekstrakty: Wzbogacony ekstraktami z Miłorzębu Japońskiego i Kasztanowca Zwyczajnego, znanymi ze swoich właściwości przeciwzapalnych i naczyniowych.
 • Łatwość Aplikacji: Dostępny w tubce 100g dla wygodnej i bezproblemowej aplikacji.

Instrukcja Użycia:

 1. Nanieś odpowiednią ilość żelu Diosminex na dotknięty obszar.
 2. Delikatnie masuj okrężnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia.
 3. Stosuj 2-3 razy dziennie lub w razie potrzeby dla uzyskania optymalnych wyników.
 4. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Przechowywanie:

 • Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia:

 • Nie stosować, jeśli jesteś uczulony na którykolwiek ze składników.
 • W przypadku wystąpienia podrażnienia lub dyskomfortu, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
 • Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem.
View full details