Skip to product information
1 of 4

Polpharma

Debutir Forte, Maślan Sodu, 60 kapsułek

Debutir Forte, Maślan Sodu, 60 kapsułek

Regular price $43.99
Regular price Sale price $43.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Food for special medical purposes Debutir is intended for adults and children over 7 years of age for dietary management in the following diseases:

 • Diseases of the large intestine with atrophic changes in the mucosa
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Malabsorption, leading to nutrient deficiency, weight loss or abnormal growth in children
 • Disorders of the gastrointestinal tract of a functional nature, such as: chronic constipation, abdominal pain, abdominal distension, dyspepsia, diarrhea,
 • Nutritional deficiencies (insufficient supply of dietary fiber, lean diet)
 • Disorders of the intestinal flora, incl. after long-term antibiotic therapy, in the course of some chronic diseases (diseases of the pancreas, liver, kidneys).
Opis

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Debutir przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia do postępowania dietetycznego w następujących schorzeniach:

 • Chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej
 • Zespole jelita nadwrażliwego (IBS)
 • Zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego wzrastania u dzieci
 • Zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki,
 • Niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)
 • Zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek).
View full details