Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Calominal, wspomaga leczenie nadwagi, 60 tabletek

Calominal, wspomaga leczenie nadwagi, 60 tabletek

Regular price $39.99
Regular price Sale price $39.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Calominal helps treat obesity, control body weight and reduce cholesterol absorption.

Composition
cellulose, chitosan, polyvinylpyrrolidone, magnesium salts of fatty acids, silicon dioxide.

Action

 • contains chitosan has the ability to bind large amounts of lipids, which is not digested and together with the bound fats is excreted from the body.
 • reduces the amount of fats absorbed from food, and thus the amount of calories supplied to the body.
 • limits the amount of cholesterol absorbed from food.
 • supports weight reduction and control.
 • For optimal results, the use of the product should be combined with physical activity and healthy eating.


Indications
Calominal supports:

 • treatment of overweight,
 • weight control,
 • reduction in cholesterol absorption.
 • The method of using the medical device
 • Weight reduction: take 2 tablets twice a day.
 • Weight control: take 1 tablet 2 times a day.


Calominal should be used in accordance with the recommendations contained in the instructions for use. If in doubt, consult your doctor or pharmacist.
The tablets should be taken with at least 250 ml of water. When using the Calominal medical device, it is recommended to drink at least 2-3 liters of fluid a day

The product should be taken only with two main meals. In order to meet the body's requirements for fat-soluble vitamins (A, D, E and K) and essential fatty acids, you should eat at least one meal containing high-quality fat oils.

Opis

Calominal spomaga leczenie nadwagi, kontrolowanie wagi ciała oraz zmniejszenie przyswajania cholesterolu.

Skład
celuloza, chitozan, poliwinylopirolidon, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Działanie
Wyrób medyczny Calominal,

 • zawiera chitozan posiada zdolność do wiązania dużych ilości lipidów, który nie ulega strawieniu i razem ze związanymi tłuszczami zostaje wydalony z organizmu.
 • zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii.
 • ogranicza ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu.
 • wspomaga redukcję i kontrolę masy ciała.
 • Dla uzyskania optymalnych efektów stosowanie wyrobu powinno być połączone z aktywnością fizyczną oraz ze zdrowym odżywianiem.


Wskazania
Calominal wspomaga:

 • leczenie nadwagi,
 • kontrolowanie wagi ciała,
 • zmniejszenie przyswajania cholesterolu.
 • Sposób użycia wyrobu medycznego
 • Redukcja wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 2 tabletki.
 • Kontrola wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 1 tabletce.


Calominal należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Tabletki należy popijać przynajmniej 250 ml wody. W czasie stosowania wyrobu medycznego Calominal zaleca się przyjmowanie co najmniej 2-3 litrów płynów dziennie

Wyrób należy przyjmować tylko do dwóch głównych posiłków. Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania organizmu na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K) oraz podstawowe kwasy tłuszczowe należy spożywać przynajmniej jeden posiłek zawierający wysokowartościowe oleje tłuszcze.

View full details