Skip to product information
1 of 3

Windmill

Burak 500mg 90 kapsułek | Beet Root Powder

Burak 500mg 90 kapsułek | Beet Root Powder

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99
Unleash the power of nature with our Beet Root Powder Capsules, each containing a potent 500mg of pure goodness in every capsule. Harvested from premium-quality beets, our beet root powder is a natural source of essential nutrients and antioxidants that can elevate your well-being.

Key Features:

 • Natural Nitric Oxide Boost: Beet root powder is renowned for its ability to enhance nitric oxide production in the body, supporting healthy blood flow and cardiovascular function.
 • Rich in Antioxidants: Packed with powerful antioxidants, our beet root capsules help combat oxidative stress, promoting a healthy inflammatory response and supporting overall cellular health.
 • Energy and Stamina Support: Experience a natural energy boost! Beet root powder is known to support stamina and endurance, making it an ideal supplement for athletes and anyone looking to enhance their physical performance.
 • Vital Nutrient Content: Our capsules provide a concentrated source of essential nutrients, including vitamins, minerals, and fiber, contributing to a well-rounded and balanced diet.
 • Convenient Capsule Form: Enjoy the benefits of beet root without the hassle. Our convenient capsules make it easy to incorporate this nutrient-packed superfood into your daily routine.

Directions for Use:
Take one capsule daily with a meal, or as directed by your healthcare professional. For optimal results, incorporate into a balanced diet and active lifestyle.

Why Choose Our Beet Root Powder Capsules?

 • Premium Quality: Our beet root powder is sourced from high-quality beets, ensuring purity and potency in every capsule.
 • Third-Party Tested: Rigorously tested for quality and safety by third-party organizations, guaranteeing a product you can trust.
 • Vegan-Friendly: Our capsules are suitable for vegans and vegetarians, aligning with diverse dietary preferences.


Beet root powder capsules offer a range of potential health benefits due to the rich nutritional profile of beets. Here are some potential medical benefits associated with beet root powder capsules:

Blood Pressure Regulation:
Beets are a natural source of nitrates, which can be converted into nitric oxide in the body. Nitric oxide helps dilate blood vessels, promoting healthy blood flow and potentially assisting in blood pressure regulation.

Heart Health Support:
The nitric oxide produced from beet root powder may contribute to cardiovascular health by supporting the relaxation of blood vessels, reducing the risk of heart-related issues.

Exercise Performance Enhancement:
Beet root powder has been studied for its potential to enhance exercise performance. The nitrates in beets may improve oxygen utilization and increase endurance during physical activities.

Anti-Inflammatory Properties:
Beets contain betalains, compounds known for their anti-inflammatory properties. This may aid in reducing inflammation in the body, contributing to overall health and well-being.

Antioxidant Defense:
Beet root powder is rich in antioxidants, including vitamin C and betalains, which help combat oxidative stress. Antioxidants play a crucial role in neutralizing free radicals, supporting cellular health.

Liver Detoxification:
Betaine, a substance found in beets, has been associated with supporting liver function and promoting detoxification processes.
Improved Digestive Health:

The fiber content in beets can contribute to digestive health by promoting regular bowel movements and supporting a healthy gut microbiota.

Nutrient Boost:
Beet root powder is a concentrated source of essential nutrients, including vitamins (such as folate and vitamin C), minerals (like potassium and manganese), and dietary fiber.

Brain Health:
Nitric oxide, derived from beet nitrates, may have potential benefits for cognitive function by increasing blood flow to the brain.

Opis

Uwolnij moc natury dzięki naszym kapsułkom w proszku z korzenia buraka, każda zawierająca 500 mg czystej dobroci w każdej kapsułce. Nasz sproszkowany korzeń buraka, zbierany z buraków najwyższej jakości, jest naturalnym źródłem niezbędnych składników odżywczych i przeciwutleniaczy, które mogą poprawić Twoje samopoczucie.

Kluczowe cechy:

 • Naturalne wzmocnienie tlenku azotu: Sproszkowany korzeń buraka jest znany ze swojej zdolności do zwiększania produkcji tlenku azotu w organizmie, wspierając zdrowy przepływ krwi i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.
 • Bogate w przeciwutleniacze: nasze kapsułki z korzenia buraka, wypełnione silnymi przeciwutleniaczami, pomagają zwalczać stres oksydacyjny, promując zdrową reakcję zapalną i wspierając ogólne zdrowie komórkowe.
 • Wsparcie energii i wytrzymałości: Poczuj naturalny zastrzyk energii! Wiadomo, że proszek z korzenia buraka wspomaga wytrzymałość i wytrzymałość, co czyni go idealnym suplementem dla sportowców i każdego, kto chce poprawić swoją wydajność fizyczną.
 • Niezbędna zawartość składników odżywczych: Nasze kapsułki stanowią skoncentrowane źródło niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin, minerałów i błonnika, przyczyniając się do zbilansowanej i zbilansowanej diety.
 • Wygodna forma kapsułki: Ciesz się zaletami korzenia buraka bez kłopotów. Nasze wygodne kapsułki ułatwiają włączenie tego bogatego w składniki odżywcze pożywienie do codziennej rutyny.


Instrukcje stosowania:
Należy przyjmować jedną kapsułkę dziennie podczas posiłku lub zgodnie z zaleceniami pracownika służby zdrowia. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy włączyć do zbilansowanej diety i aktywnego trybu życia.

Dlaczego warto wybrać nasze kapsułki w proszku z korzenia buraka?

 • Najwyższa jakość: Nasz proszek z korzenia buraka pochodzi z buraków wysokiej jakości, co zapewnia czystość i moc w każdej kapsułce.
 • Testowane przez strony trzecie: rygorystyczne testy jakości i bezpieczeństwa przeprowadzane przez organizacje zewnętrzne, gwarantujące produkt, któremu można zaufać.
 • Przyjazne dla wegan: nasze kapsułki są odpowiednie dla wegan i wegetarian, dopasowując się do różnorodnych preferencji żywieniowych.


Kapsułki w proszku z korzenia buraka oferują szereg potencjalnych korzyści zdrowotnych ze względu na bogaty profil odżywczy buraków. Oto kilka potencjalnych korzyści medycznych związanych z kapsułkami z proszkiem z korzenia buraka:

Regulacja ciśnienia krwi:
Buraki są naturalnym źródłem azotanów, które w organizmie mogą zostać przekształcone w tlenek azotu. Tlenek azotu pomaga rozszerzać naczynia krwionośne, promując zdrowy przepływ krwi i potencjalnie pomagając w regulacji ciśnienia krwi.

Wsparcie zdrowia serca:
Tlenek azotu wytwarzany z sproszkowanego korzenia buraka może przyczyniać się do zdrowia układu krążenia, wspierając rozluźnienie naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko problemów związanych z sercem.

Poprawa wydajności ćwiczeń:
Proszek z korzenia buraka badano pod kątem jego potencjału poprawiającego wydajność ćwiczeń. Azotany zawarte w burakach mogą poprawiać wykorzystanie tlenu i zwiększać wytrzymałość podczas ćwiczeń fizycznych.

Właściwości przeciwzapalne:
Buraki zawierają betalainy, związki znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Może to pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego w organizmie, przyczyniając się do ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Obrona antyoksydacyjna:
Proszek z korzenia buraka jest bogaty w przeciwutleniacze, w tym witaminę C i betalainy, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny. Przeciwutleniacze odgrywają kluczową rolę w neutralizowaniu wolnych rodników, wspierając zdrowie komórkowe.

Detoksykacja wątroby:
Betaina, substancja występująca w burakach, kojarzona jest ze wspomaganiem pracy wątroby i wspomaganiem procesów detoksykacji.
Poprawa zdrowia układu trawiennego:

Zawartość błonnika w burakach może przyczynić się do zdrowia układu trawiennego, promując regularne wypróżnienia i wspierając zdrową mikroflorę jelitową.

Zwiększenie wartości odżywczych:
Proszek z korzenia buraka to skoncentrowane źródło niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin (takich jak kwas foliowy i witamina C), minerałów (takich jak potas i mangan) oraz błonnika pokarmowego.

Zdrowie mózgu:
Tlenek azotu pochodzący z azotanów buraków może mieć potencjalne korzyści dla funkcji poznawczych poprzez zwiększenie przepływu krwi do mózgu.

View full details