Skip to product information
1 of 1

Reliable

Bisacodyl 10mg czopki, 12 sztuk

Bisacodyl 10mg czopki, 12 sztuk

Regular price $11.99
Regular price Sale price $11.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Bisacodyl suppositories are a laxative drug. Bisacodyl works on the lower part of the digestive tract, so it does not affect digestion or absorption of nutrients in the small intestine. Suppositories can be used for the short-term treatment of constipation and in conditions that require easier bowel movements (e.g., before diagnostic tests or after surgery) in both adults and children over 10 years of age.

Ingredients
The active substance of the drug is bisacodyl (Bisacodylum).

1 suppository contains 10 mg of bisacodyl.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The drug is administered rectally. The drug takes effect 10 to 45 minutes after administration, on average 20 minutes.

For acute treatment of constipation in adults and children over 10 years of age, the dosage of Bisacodyl is 1 suppository per day. Be sure to follow the advice of your healthcare professional when preparing for surgery and diagnostic tests in adults.

Bisacodyl suppositories are intended for short-term treatment, so consult your doctor if symptoms persist after 5 days.

Action
The laxative effect of Bisacodyl suppositories is to stimulate the bowel reflex and to soften the stools. The drug acts on the lower digestive tract, so it does not affect digestion or the absorption of nutrients and calories in the small intestine.

Indications
Bisacodyl suppositories are used for the short-term treatment of constipation symptoms, and in preparation for testing, or before or after surgery and other situations that require easier bowel movements.

Opis

Czopki Bisacodyl to lek przeczyszczający. Bisacodyl działa na dolny docinek przewodu pokarmowego, dzięki czemu nie wpływa na trawienie czy wchłanianie składników odżywczych w jelicie cienkim. Czopki można stosować w krótkotrwałym leczeniu zaparć oraz w stanach wymagających ułatwionego wypróżniania (np. przed badaniami diagnostycznymi lub po operacjach) zarówno u osób dorosłych jak i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Skład
Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum).

1 czopek zawiera 10 mg bisakodylu.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doodbytniczo. Działanie leku występuje po 10 do 45 minut po podaniu, średnio po 20 min.

W przypadku doraźnego leczenia zaparć u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat dawkowanie Dulcobisu to 1 czopek na dzień. W przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych i badań diagnostycznych u osób dorosłych należy stosować się do zaleceń personelu medycznego.

Czopki Dulcobis przeznaczone są do krótkotrwałego leczenia, więc jeśli po 5 dniach objawy nie ustąpią to należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie
Działanie przeczyszczające czopków Dulcobis polega na pobudzeniu odruchu wypróżniania oraz rozmiękczeniu stolca. Lek oddziaływuje na dolny odcinek przewodu pokarmowego, więc nie wpływa na trawienie czy wchłanianie składników odżywczych i kalorii w jelicie cienkim.

Wskazania
Czopki Bisacodyl stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów zaparć oraz w przygotowaniu do badań lub przed czy po operacjach i innych sytuacjach wymagających ułatwionego wypróżniania.

View full details