Skip to product information
1 of 3

NOW

Beta 1,3/1,6- D -Glucan 100 mg - 90 Veg Capsules

Beta 1,3/1,6- D -Glucan 100 mg - 90 Veg Capsules

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Beta-1,3/1,6-D-Glucan (Beta-Glucan) is a bioactive carbohydrate derived from the cell wall of Saccharomyces cerevisiae, commonly known as bakers' yeast. Scientific studies have shown that yeast-derived beta-glucan can interact with certain immune cells, including those present in the gut-associated lymphoid tissue (GALT).* The GALT exists in the intestinal tract and is known to play a critical role in healthy immune system function. NOW® Beta-Glucan is blended with Maitake Mushrooms for complementary support.

Opis

Beta-1,3/1,6-D-Glukan (Beta-Glukan) to bioaktywny węglowodan pochodzący ze ściany komórkowej Saccharomyces cerevisiae, powszechnie znanych jako drożdże piekarskie. Badania naukowe wykazały, że beta-glukan pochodzący z drożdży może wchodzić w interakcje z niektórymi komórkami odpornościowymi, w tym z tymi obecnymi w tkance limfatycznej związanej z jelitami (GALT). GALT występuje w przewodzie pokarmowym i wiadomo, że odgrywa kluczową rolę w zdrowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. NOW® Beta-Glucan jest mieszany z grzybami Maitake w celu uzyskania uzupełniającego wsparcia.

View full details