Skip to product information
1 of 3

HASCO-LEK

Valused Płyn 90 g

Valused Płyn 90 g

Regular price $9.99
Regular price Sale price $9.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

The product is traditionally used in periodic states of nervous tension, as a sedative and in difficulties with falling asleep due to nervousness.

Dosage
Adults and adolescents over 12 years of age: in periodic states of nervous tension 5ml by mouth  2 to 3 times a day.
With difficulties in falling asleep 10 ml once ½ hour before bedtime.

Ingredients
100 g contains:

  • passion flower tincture (1:5; ethanol 70% v/v) 45.0 g,
  • hop cone tincture (1:5; ethanol 80% v/v) 36.0 g,
  • valerian root extract (1:1; ethanol 96% v/v) 4.5 g,


excipients: liquid sorbitol, non-crystallizing, 55-65% (v/v) ethanol.

Action
Thanks to the combined properties of the active ingredients, Valused has a calming effect and helps to fall asleep. The drug is traditionally used in periodic states of nervous tension (as a sedative) and in difficulties with falling asleep due to nervousness. The effectiveness of the drug in the above-mentioned indications is based only on long-term use and experience.

Opis

Produkt stosowany jest tradycyjnie w okresowych stanach napięcia nerwowego, jako środek uspokajający oraz w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym.

Dawkowanie
Lek stosuje się doustnie.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: w okresowych stanach napięcia nerwowego 2 do 3 razy dziennie po 5 ml.
Przy trudnościach w zasypianiu 10 ml leku jednorazowo na ½ godziny przed snem.
Nie należy stosować leku dłużej niż 2 tygodnie.

Skład
100 g leku zawiera:

  • nalewka z ziela męczennicy (1:5; etanol 70% v/v) 45,0 g,
  • nalewka z szyszek chmielu (1:5; etanol 80% v/v) 36,0 g,
  • intrakt z korzenia kozłka lekarskiego (1:1; etanol 96% v/v) 4,5 g,


substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący.
Lek zawiera 55-65% (v/v) etanolu.

Działanie
Dzięki skojarzonym właściwościom składników czynnych lek Valused posiada działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie. Lek stosowany jest tradycyjnie w okresowych stanach napięcia nerwowego (jako środek uspokajający) oraz w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym.Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

View full details