Skip to product information
1 of 1

Omega Pharma

Undofen Max Spray 30 ml

Undofen Max Spray 30 ml

Regular price $21.99
Regular price Sale price $21.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

UNDOFEN MAX SPRAY is an antifungal spray for use on the skin.

Opis

UNDOFEN MAX SPRAY to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę.

Dawkowanie
Aby stosować lek właściwie należy:
-oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony;
-zdjąć kapturek ochronny;
-przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie (około 3 razy) nacisnąć pompkę nim pojawi się płyn;
-lek może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i odwróconej;
-rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, tak aby pokryć je w całości;
-założyć z powrotem kapturek ochronny;
-po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Skład
1 g roztworu zawiera: - substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek 10 mg - substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Działanie
UNDOFEN MAX SPRAY działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne.

Wskazania
Preparat jest wskazany do stosowania przy: grzybicy stóp, grzybicy fałdów skórnych, grzybicy skóry gładkiej i łupieżu pstrym.

Przeciwskazania
Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY przy nadwrażliwości na terbinafinę lub którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, UNDOFEN MAX SPRAY może powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.
Może wystąpić zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych lekiem. Objawy te
rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami
alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które pojawiają się rzadko, jeśli
jednak wystąpią konieczne jest przerwanie leczenia.
U niektórych osób w czasie stosowania leku UNDOFEN MAX SPRAY mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych lub innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
UNDOFEN MAX SPRAY jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy stosować ostrożnie w miejscach, które są wrażliwe na działanie alkoholu gdyż mogą być podrażnione przez zawarty w produkcie alkohol.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie są znane interakcje leku UNDOFEN MAX SPRAY z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Lek nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry matki, w tym piersi.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku UNDOFEN MAX SPRAY u dzieci.

View full details