Skip to product information
1 of 3

Perrigo

Tymianek i Podbiał pastylki, Perrigo

Tymianek i Podbiał pastylki, Perrigo

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99
Size

Tymianek i Podbiał is a medicinal product used to relieve hoarseness, cough during colds and as an aid in catarrh of the upper respiratory tract.

Dosage

The recommended dose is:
Adults and adolescents over 12 years of age - suck 1 lozenge every 4 - 6 hours.
The maximum dose is 6 lozenges a day.
Thyme and coltsfoot lozenges should be sucked slowly, which increases the secretion of saliva, which by wetting the mucosa of the mouth and throat reduces the severity of cough.
If symptoms do not improve within a few days (up to a week) of treatment, see your doctor.

Composition
Active substances: Thymi herbae extractum spissum (3.5-4.5: 1) 100 mg, extractant - water for extraction, Tussilaginis farfarae film extractum spissum (4.5-6.0: 1) 100 mg, extractant - water for extraction
Excipients: sucrose, liquid glucose, glucose monohydrate.
Tymianek i Podbiał contains 1.6 g of sucrose and 1.7 g of glucose per dose. This should be taken into account in diabetic patients.

Action
Mucinous polysaccharides contained in the preparation form a protective layer that soothes irritations and inhibits the reflex actions of the pharyngeal mucosa, thus relieving cough.

Indications
Traditional herbal medicinal product used to relieve hoarseness, cough associated with colds and as an aid in catarrh of the mucous membranes of the upper respiratory tract.

Opis

Tymianek i Podbiał to produkt leczniczy stosowany w celu łagodzenia chrypki, kaszlu w czasie przeziębienia i pomocniczo w nieżytach górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - ssać po 1 pastylce co 4 - 6 godzin.
Dawka maksymalna to 6 pastylek na dobę.
Pastylki TYMIANEK i PODBIAŁ należy ssać powoli co wzmaga wydzielanie śliny, która zwilżając błonę śluzową jamy ustnej i gardła zmniejsza nasilenie kaszlu.
Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

Skład
Substancje czynne: Thymi herbae extractum spissum (3,5-4,5:1) 100 mg, ekstrahent - woda do ekstrakcji, Tussilaginis farfarae folii extractum spissum (4,5-6,0:1) 100 mg, ekstrahent - woda do ekstrakcji
Substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza jednowodna.
Lek Tymianek i Podbiał zawiera 1,6 g sacharozy i 1,7 g glukozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Działanie
Zawarte w preparacie polisacharydy śluzowe tworzą warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i powstrzymuje działania odruchowe błony śluzowej gardła, a tym samym łagodzi kaszel.

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

View full details