Skip to product information
1 of 2

GSK

Theraflu ExtraGrip, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 14 saszetek

Regular price $21.99
Regular price Sale price $21.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout. FREE shipping on orders >$99

Theraflu ExtraGRIP is a medicine used for flu and cold symptoms. The drug works in many directions, because it contains 3 active substances. Paracetamol has antipyretic and analgesic properties, phenylephrine hydrochloride reduces congestion and swelling of the nasal mucosa, while pheniramine relieves sneezing, itching of the nasal mucosa and sinuses.

Ingredients
The active substances are: paracetamol (Paracetamolum), phenylephrine hydrochloride (Phenylephrini hydrochloridum), pheniramine maleate (Pheniramini maleas).

1 sachet contains: 650 mg of paracetamol, 10 mg of phenylephrine hydrochloride, 20 mg of pheniramine maleate.

Excipients: sucrose, acesulfame potassium, quinoline yellow (E 104), sunset yellow, maltodextrin M100, colloidal hydrated silica, natural lemon flavors, anhydrous citric acid, sodium citrate dihydrate, calcium phosphate.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Theraflu ExtraGRIP is administered orally, after dissolving the contents of the sachet in 1 cup of hot, but not boiling water

If symptoms persist or worsen after 5 days, or fever persists for more than 3 days despite the use of the drug, a doctor should be consulted.

Adults and children over 12 years of age: 1 sachet, if necessary, this dose can be repeated after 4-6 hours.
The maximum daily dose of 3 sachets.

Action
Theraflu ExtraGRIP contains 3 active substances and works in many directions:

Paracetamol - analgesic and antipyretic,
phenylephrine hydrochloride - reduces congestion and swelling of the nasal mucosa,
pheniramine maleate - an antihistamine substance that relieves allergic symptoms such as sneezing, itching or nasal and sinus congestion.

Indications
Theraflu ExtraGRIP is used to treat the symptoms of flu and colds, such as: fever, chills, muscle pain, bone and joint pain, headaches, swelling and congestion of the nasal mucosa, excessive nasal discharge, sneezing.

Opis

Theraflu ExtraGRIP to lek stosowany przy objawach grypy i przeziębienia. Lek działa wielokierunkowo, ponieważ zawiera 3 substancje czynne. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, chlorowodorek fenylefryny zmniejsza przekrwienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa, natomiast feniramina łagodzi kichanie, świąd błony śluzowej nosa i zatok.

Skład
Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), maleinian feniraminy (Pheniramini maleas).

1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodoreku fenylefryny , 20 mg maleinian feniraminy.

Substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Theraflu ExtraGRIP stosuje się doustnie, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają po 5 dniach albo gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni pomimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka, jeśli jest taka potrzeba dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach.
Maksymalna dawka dobowa 3 saszetki.

Działanie
Theraflu ExtraGRIP zawiera 3 substancje aktywne i działa wielokierunkowo:

Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,
chlorowodorek fenylefryny - zmniejsza przekrwienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa,
maleininan feniraminy – substancja antyhistaminową, która łagodzi objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.

Wskazania
Theraflu ExtraGRIP stosuje się w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina z nosa, kichanie.