Skip to product information
1 of 4

Aflofarm

Tabex 100 tabletek

Tabex 100 tabletek

Regular price $64.99
Regular price Sale price $64.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

TABEX allows you to gradually reduce the body's dependence on nicotine and stop smoking without symptoms of nicotine withdrawal.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor
or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
One package of TABEX (100 tablets) is sufficient for a complete therapy.
The treatment time is 25 days.
TABEX should be taken orally with a sufficient amount of water as follows
diagram.
Treatment days Dosage Maximum daily dose

  • From day 1 to day 3, 1 tablet every 2 hours, 6 tablets
  • From day 4 to day 12, 1 tablet every 2.5 hours 5 tablets
  • From day 13 to day 16, 1 tablet every 3 hours 4 tablets
  • From the 17th to the 20th day, 1 tablet every 5 hours, 3 tablets
  • From 21 to 25 1-2 tablets a day to 2 tablets

A smoker should give up smoking completely, at the latest 5 days after starting treatment.
A person who has quit smoking can not, in any case, afford to smoke
even one cigarette. The durability of the obtained treatment result depends on it.
If the treatment effect is unsatisfactory, treatment should be discontinued and after 2 to 3 months
start treatment again.

Ingredients
- The active substance is cytisine. One film-coated tablet contains 1.5 mg of cytisine.
- The other ingredients are: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, talc, magnesium
stearate. The composition of the coating (Opadry II): hypromellose 6cP, lactose monohydrate, titanium dioxide,
polyethylene glycol 3000, triacetin, yellow iron oxide, red iron oxide, iron oxide
black.

Indications
The end goal of using TABEX is to stop using nicotine-containing products permanently.

Opis

Tabex tabletki - Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku TABEX pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jedno opakowanie leku TABEX (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię.
Czas leczenia to 25 dni.
Lek TABEX należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym
schematem.
Dni terapii Dawkowanie Maksymalna dawka dzienna
Od 1 do 3 dnia 1 tabletka co 2 godziny 6 tabletek
Od 4 do 12 dnia 1 tabletka co 2,5 godziny 5 tabletek
Od 13 do 16 dnia 1 tabletka co 3 godziny 4 tabletki
Od 17 do 20 dnia 1 tabletka co 5 godzin 3 tabletki
Od 21 do 25 1-2 tabletki dziennie do 2 tabletek
Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.
Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie
nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy
rozpocząć leczenie ponownie.

Skład
- Substancją czynną leku jest cytyzyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu
stearynian. Skład otoczki (Opadry II): hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek,
glikol polietylenowy 3000, triacetyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza
czarny.

Wskazania
Końcowym celem stosowania leku TABEX jest trwałe zaprzestanie używania
produktów zawierających nikotynę.

    View full details