Skip to product information
1 of 3

Boiron

Stodal syrop 200ml

Stodal syrop 200ml

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Stodal homeopathic syrup is used for every cough associated with infections of the upper respiratory tract.

Ingredients
The active substances are: Pulsatilla 6CH 0.95 g, Rumex crispus 6CH 0.95 g, Bryonia 3CH 0.95 g, Ipeca 3CH 0.95 g, Spongia toast 3CH 0.95 g, Sticta pulmonaria 3CH 0.95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0.95 g, Myocardium 6CH 0.95 g, Coccus cacti 3CH 0.95 g, Drosera TM 0.95 g in 100 g of syrup.

The other ingredients are: caramel, benzoic acid, ethanol, Tolutan syrup, cross syrup, sucrose solution.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or nurse. If in doubt, consult your doctor or pharmacist.

Adults: 15 ml of syrup 3-5 times a day.

Adolescents and children from 6 years of age: 5 ml of syrup 3-5 times a day.

Children up to 6 years of age: as indicated by the doctor.

During use, it is recommended to use the dosing cup placed on the bottle cap.

Indications
Stodal syrup is a drug used to treat cough of various origins, accompanying infections of the upper respiratory tract.

Contraindications
When not to use Stodal:

 • if you are allergic to the active substances or any of the other ingredients of this medicine.
 • Warnings and Precautions
 • Stodal syrup contains ethanol (alcohol), sucrose and benzoic acid. The drug contains 1.74% v / v ethanol (alcohol). The drug contains 0.107 g of benzoic acid in 100 ml of syrup. 5 ml of syrup contains 0.069 g of ethanol, 3.75 g of sucrose and 0.00537 g of benzoic acid. 15 ml of syrup contains 0.206 g of ethanol, 11.25 g of sucrose and 0.0161 g of benzoic acid.
 • Contraindicated in people suffering from alcoholism.
 • Due to the ethanol content, consult your doctor before using this medicine in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups (such as patients with liver disease or epilepsy).
 • Due to the sucrose content, use with caution in diabetic patients.
 • Please consult your doctor before taking this medicine if you are intolerant to some sugars.
 • Benzoic acid may increase the risk of jaundice (yellowing of the skin and whites of the eyes) in newborn babies (up to 4 weeks of age).
 • Dosage in children up to 6 years of age is determined by the doctor.
 • Keep out of the sight and reach of children.
 • Store below 25˚C.


Use of other medications
Tell the doctor or pharmacist about all the drugs taken by the patient now or recently, as well as about the drugs that the patient is planning to take.

Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Use of the drug in children and adolescents
Before using Stodal syrup in children up to 6 years of age, talk to your doctor and pharmacist.

Opis

 

Stodal homeopatyczny syrop jest na każdy kaszel towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: Pulsatilla 6CH 0,95 g, Rumex crispus 6CH 0,95 g, Bryonia 3CH 0,95 g, Ipeca 3CH 0,95 g, Spongia tosta 3CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95 g, Coccus cacti 3CH 0,95 g, Drosera TM 0,95g w 100 g syropu.

Pozostałe składniki to: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty.

Dorośli: 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.

Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.

Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Wskazania
Stodal syrop jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować Stodal:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Stodal syrop zawiera etanol (alkohol), sacharozę i kwas benzoesowy. Lek zawiera 1,74 % v/v etanolu (alkohol). Lek zawiera 0,107 g kwasu benzoesowego w 100 ml syropu. 5 ml syropu zawiera 0,069 g etanolu, 3,75 g sacharozy i 0,00537 g kwasu benzoesowego. 15 ml syropu zawiera 0,206 g etanolu, 11,25 g sacharozy i 0,0161 g kwasu benzoesowego.
 • Przeciwwskazany u osób z chorobą alkoholową.
 • Ze względu na zawartość etanolu przed zastosowaniem leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka (takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką) należy skonsultować się z lekarzem.
 • Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.
 • W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
 • Kwas benzoesowy może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).
 • Dawkowanie u dzieci w wieku do 6 lat ustala lekarz.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.


Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Przed rozpoczęciem stosowania Stodal syrop u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą.

 

View full details