Skip to product information
1 of 3

Polpharma

Starazolin krople do oczu, 2x5 ml

Starazolin krople do oczu, 2x5 ml

Regular price $12.99
Regular price Sale price $12.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Starazolin eye drops, 2x5 ml is a medicinal product for use in inflammation of the eyes associated with swelling, congestion, burning, lacrimation.

Dosage
How to take Starazolin
The drug is applied topically to the conjunctival sac.
Adults and children over 2 years of age
Usually, 1 to 2 drops of the drug are instilled, 2 to 3 times a day.
Long-term use of the drug should be avoided, especially in children.

Ingredients
The active substance is tetryzoline. 1 ml of drops contains 0.5 mg of tetryzoline hydrochloride.
The other ingredients are: sodium chloride, disodium edetate, benzalkonium chloride, sodium tetraborate, boric acid, and highly purified water.

Action
Starazolin contains the active substance tetryzoline, which is a sympathomimetic amine, an imidazoline derivative. After topical application of the drug to the conjunctival sac, small blood vessels are constricted, which reduces conjunctival hyperemia and swelling.

Indications
For symptomatic treatment of conditions accompanied by swelling and congestion caused by irritants such as dust, smoke, contact lenses, wind, bright sunlight, chlorinated water, cosmetics, and allergic inflammation such as hay fever and pollen allergy grasses. The drug relieves accompanying symptoms such as burning, itching, soreness, excessive tearing and irritation.

Opis

Starazolin krople do oczu, 2x5 ml to produkt leczniczy do stosowania w stanach zapalnych oczu z towarzyszącym obrzękiem, przekrwieniem, pieczeniem, łzawieniem.

Dawkowanie
Jak stosować lek Starazolin
Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.
Dorośli i dzieci powyżej 2 lat
Zwykle wkrapla się 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dobę.
Należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.

Skład
Substancją czynną leku jest tetryzolina. 1 ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny.
Pozostałe składniki to: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, woda wysokooczyszczona.

Działanie
Lek Starazolin zawiera substancję czynną tetryzolinę, która jest aminą sympatykomimetyczną, pochodną imidazoliny. Po miejscowym zastosowaniu leku do worka spojówkowego, zwężeniu ulegają małe naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek.

Wskazania
W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny i uczulenie na pyłki traw. Lek łagodzi objawy towarzyszące, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

View full details