Skip to product information
1 of 2

Polpharma

Polopiryna Complex, 8 saszetek

Polopiryna Complex, 8 saszetek

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Polopiryna Complex is a multi-ingredient drug that reduces the main symptoms of colds, such as muscle and joint pain, high temperature and runny nose.

Ingredients

The active substances of the drug are: acetylsalicylic acid (Acidum acetylsalicylicum), phenylephrine bitartrate (Phenylephrini bitartras), chlorphenamine maleate (Chlorphenamini maleas).

Each sachet contains 500 mg of acetylsalicylic acid, 15.58 mg of phenylephrine bitartrate and 2 mg of chlorphenamine maleate.

Excipients: colloidal anhydrous silica, sucrose, sodium saccharin, sodium cyclamate, anhydrous citric acid, orange flavor.

Dosage

Always take Polopiryne Complex as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How to take Polopiryna Complex?

In adults and adolescents over 16 years of age, 1 sachet is usually used every 6 - 8 hours as needed. Do not exceed the dose of 4 sachets a day.

The drug is taken in the form of a warm drink. The contents of one sachet should be dissolved in a glass of hot water, stirred and drunk.

Taking the drug at the lowest effective dose for the shortest period necessary to relieve symptoms reduces the risk of side effects.

In elderly patients (over 65 years of age), the drug should be used in lower doses and at longer intervals, due to the increased risk of side effects in this group of patients.

Action

Polopiryna Complex combines the action of three ingredients. Thanks to them, it comprehensively soothes the symptoms of colds. Acetylsalicylic acid is responsible for antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effects. Phenylephrine reduces congestion and swelling of the mucous membranes, which soothes the runny nose, inhibits the sneezing reflex and watery eyes. Chlorphenamine relieves the symptoms of rhinitis (runny nose and sneezing).

Thanks to the buffering substances contained in the drug, Polopiryna Complex dissolves well and quickly in water.

Indications

Polopiryna Complex is used in the comprehensive treatment of the symptoms of colds and flu, such as: fever, chills, sore throat, muscle and osteoarticular pain, headaches (caused by reduced patency of the paranasal sinuses as a result of swelling of the nasal mucosa and limitation of its patency), swelling and nasal congestion, excessive mucous secretion from the nose, sneezing, watery eyes.

Opis

Polopiryna Complex jest lekiem wieloskładnikowym zmniejszającym główne objawy przeziębienia takie jak bóle mięśniowo-stawowe, wysoka temperatura, i katar.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini bitartras), chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).

Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg chlorfenaminy maleinianu.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, sacharyna sodowa, sodu cyklaminian, kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy.

Dawkowanie

Polopiryne Complex należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przyjmować Polopirynę Complex?

U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat zazwyczaj stosuje się 1 saszetkę co 6 - 8 godzin w zależności od potrzeby. Nie należy przekraczać dawki 4 saszetek na dobę.

Lek przyjmuje się w postaci ciepłego napoju. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody, wymieszać i wypić.

Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Działanie

Polopiryna Complex łączy działanie trzech składników. Dzięki nim kompleksowo łągodzi objawy przeziębienia. Kwas acetylosalicylowy odpowiada za działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Fenylefryna zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co łągodzi katar, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Chlorofenamina łagodzi objawy nieżytu nosa (katar i kichanie).

Dzięki substancjom buforującym zawartym w leku Polopiryna Complex dobrze i szybko rozpuszcza się w wodzie.

Wskazania

Polopirynę Complex stosuje się w kompleksowym leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy (spowowdowane zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczeniem jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie z oczu.

View full details