Skip to product information
1 of 3

Pfizer

Polocard 75mg 60 tablets

Polocard 75mg 60 tablets

Regular price $10.89
Regular price Sale price $10.89
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Polocard affects the inhibition of platelet aggregation, and thus it has a particularly good effect on the patient's body in the following cases: in the prevention of cardiovascular diseases, which may lead to the formation of blood clots and blockages in the blood vessels; decompensated and compensated ischemic heart disease; in the prevention of other diseases associated with blood clots in the vessels.

Opis

Polocard swoim oddziaływaniem wpływa ba hamowanie agregacji płytek a tym samym szczególnie należycie oddziaływuje na organizm pacjenta w przypadkach:w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych;niewyrównana i wyrównana choroba niedokrwienna serca;w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.uniemożliwianie zawałowi serca u osób znacznego ryzyka,świeży zawał serca albo podejrzenie świeżego zawału serca,niestabilna choroba wieńcowa,prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,uniemożliwianie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,uniemożliwianie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwaleunieruchomionych, np. Po obszernych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.


Dawkowanie
Najczęściej stosuje się 1 do 2 tabletek 75 mg na dobę w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody. W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: początkowa dawka nasycająca 225 - 300 mg kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Skład
1 tabletka dojelitowa zawiera:75 mg kwasu acetylosalicylowego ( Acidum acetylsalicylicum), Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, dwutlenek tytanu (E171), talk, laurylosiarczan sodu, czerwień koszenilowa, lak ( E124 ), krzemionka koloidalna bezwodna, wodorowęglan sodu.

Działanie
Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Wskazania
w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: - zawał serca, - niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca; w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Polocard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zawroty głowy i szumy uszne, zaburzenia słuchu Zaburzeni nerek i dróg moczowych Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Zaburzenia krwi i układu chłonnego Zaburzenia układu immunologicznego. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a. Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Producent
Pfizer

View full details