Skip to product information
1 of 1

Intenson

Ostropest Plamisty mielony 200g, Intenson

Ostropest Plamisty mielony 200g, Intenson

Regular price $6.99
Regular price Sale price $6.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Ground Milk Thistle (Silybum marianum)

Ground Milk Thistle is a natural source of protein and is characterized by its high dietary fiber content. It contains silymarin (0.53%), a potent compound known for its health benefits.

Health Benefits:

 • Liver Support: Silymarin is known for its hepatoprotective properties, helping to protect and regenerate liver cells.
 • Antioxidant Properties: Acts as a powerful antioxidant, helping to combat free radicals in the body.
 • Digestive Health: The high fiber content aids in digestion and promotes regular bowel movements.
 • Anti-inflammatory Effects: Helps reduce inflammation, making it beneficial for overall health.

Usage Instructions:

 1. Measure: Take 1 teaspoon of the ground Milk Thistle powder.
 2. Prepare: Pour 1 cup of hot water over the powder.
 3. Heat: Slowly bring the mixture to a boil.
 4. Cook: Gently simmer under a cover for about 5-10 minutes.
 5. Steep: Let it stand for 15 minutes.
 6. Strain: Strain the liquid.
 7. Consume: Drink the prepared infusion in three portions throughout the day.

Suggested Use:

 • Daily Detox: Incorporate into your daily routine for continuous liver support and detoxification.
 • Digestive Aid: Use regularly to promote a healthy digestive system.
 • Overall Well-being: Regular consumption supports overall health due to its anti-inflammatory and antioxidant properties.

Note: Consult your healthcare provider before using Milk Thistle, especially if you have underlying health conditions or are taking other medications.

Opis

Ostropest Plamisty Mielony (Silybum marianum)

Ostropest plamisty jest naturalnym źródłem białka oraz charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Zawiera sylimarynę (0,53%), silny związek znany ze swoich właściwości prozdrowotnych.

Korzyści Zdrowotne:

 • Wsparcie Wątroby: Sylimaryna znana jest ze swoich właściwości hepatoprotekcyjnych, pomagając chronić i regenerować komórki wątroby.
 • Właściwości Przeciwutleniające: Działa jako silny przeciwutleniacz, pomagając zwalczać wolne rodniki w organizmie.
 • Zdrowie Układu Trawiennego: Wysoka zawartość błonnika wspomaga trawienie i promuje regularność wypróżnień.
 • Działanie Przeciwzapalne: Pomaga zmniejszać stany zapalne, co korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia.

Instrukcje Użycia:

 1. Odmierzyć: Weź 1 łyżeczkę proszku z ostropestu plamistego.
 2. Przygotować: Zalej proszek 1 szklanką gorącej wody.
 3. Podgrzewać: Powoli doprowadź mieszankę do wrzenia.
 4. Gotować: Łagodnie gotuj pod przykryciem przez około 5-10 minut.
 5. Odstawić: Pozostaw na 15 minut.
 6. Przecedzić: Przecedź płyn.
 7. Spożyć: Wypij przygotowany napar w trzech porcjach w ciągu dnia.

Sugerowane Zastosowanie:

 • Codzienny Detoks: Włącz do codziennej rutyny dla ciągłego wsparcia i detoksykacji wątroby.
 • Pomoc Trawienna: Stosuj regularnie, aby wspierać zdrowy układ trawienny.
 • Ogólne Samopoczucie: Regularne spożywanie wspiera ogólny stan zdrowia dzięki działaniu przeciwzapalnemu i przeciwutleniającemu.

Uwaga: Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem ostropestu plamistego, szczególnie jeśli masz schorzenia podstawowe lub przyjmujesz inne leki.

View full details