Skip to product information
1 of 2

Boiron

Oscillococcinum 6 doses, Boiron

Oscillococcinum 6 doses, Boiron

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Oscillococcinum granules is a homeopathic medicine used to treat symptoms of flu, colds, and flu-like infections.

Ingredients
1 g of granules contains:
Active substance: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 4 0.01
Excipients: sucrose, lactose.

Dosage

Always use this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

  • The usual dosage of Oscillococcinum is:
  • Adults and children from 6 years of age:
  • The onset of infection: take 1 dose of the drug as soon as possible, repeat if necessary 2-3 times every 6 hours.
  • Developed infection: 1 dose in the morning and evening for 3 days.
  • Dissolve the contents of the tube in your mouth holding it under your tongue.
  • Children under 6 years of age: as indicated by the doctor.
  • The granules can be dissolved in a little water and served with a spoon.
  • If symptoms of the disease worsen or persist for more than 3 days, a doctor should be consulted.
  • In the event of fever above 39 ° C, persistent cough, shortness of breath or other disturbing symptoms, contact a doctor.

Indications
Treatment of the symptoms of flu, colds and flu-like infections: fever (up to 38.5 ° C), feeling of general discomfort, muscle and joint pain.

Opis

Oscillococcinum granulki jest lekiem homeopatycznym stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych.

Skład
1 g granulek zawiera:
Substancja czynna: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 4 0.01
Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku Oscillococcinum to:
Dorośli i dzieci od 6 roku życia:
Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2- 3 razy co 6 godzin.
Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.
Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.
Dzieci poniżej 6 roku życia: według wskazań lekarza.
Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.
Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się lekarzem.
W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Wskazania
Leczenie objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

View full details