Skip to product information
1 of 4

Boiron

Oscillococcinum 12 doses

Oscillococcinum 12 doses

Regular price $29.99
Regular price Sale price $29.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Oscillococcinum by Boiron

Description: Oscillococcinum by Boiron is a homeopathic remedy designed to temporarily relieve flu-like symptoms such as body aches, headache, fever, chills, and fatigue. This non-drowsy, easy-to-take medicine is suitable for adults and children ages 2 and up. Oscillococcinum works best when taken at the first sign of flu symptoms and helps reduce the duration and severity of flu symptoms.

Ingredients:

 • Active Ingredient:
  • Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum 200CK HPUS
 • Inactive Ingredients:
  • Lactose
  • Sucrose

Properties of Ingredients:

 • Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum: Aims to stimulate the body's natural defenses to combat flu-like symptoms.

Recommended Use:

 • Adults and children 2 years of age and older: Dissolve the entire contents of one tube in the mouth every 6 hours, up to 3 times a day.
 • Children under 2 years of age: Consult a healthcare professional before use.

Warnings:

 • If symptoms persist for more than 3 days or worsen, consult a healthcare professional.
 • Keep out of reach of children.
 • Store at room temperature, away from heat and direct sunlight.

SEO Keywords: Oscillococcinum, Boiron Oscillococcinum, flu relief, homeopathic flu remedy, natural flu treatment, flu-like symptoms relief, non-drowsy flu medicine, homeopathic remedy for flu, reduce flu duration, flu symptom treatment

Opis:

 Oscillococcinum firmy Boiron to lek homeopatyczny zaprojektowany do tymczasowego łagodzenia objawów grypopodobnych, takich jak bóle ciała, bóle głowy, gorączka, dreszcze i zmęczenie. Ten niepowodujący senności, łatwy do zażycia lek jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 2 roku życia. Oscillococcinum działa najlepiej, gdy jest przyjmowane przy pierwszych objawach grypy i pomaga skrócić czas trwania oraz nasilenie objawów grypy.

Składniki:

 • Substancja czynna:
  • Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum 200CK HPUS
 • Substancje pomocnicze:
  • Laktoza
  • Sacharoza

Właściwości składników:

 • Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum: Ma na celu stymulację naturalnych mechanizmów obronnych organizmu w walce z objawami grypopodobnymi.

Zalecane użycie:

 • Dorośli i dzieci od 2 roku życia: Rozpuścić całą zawartość jednej tubki w ustach co 6 godzin, do 3 razy dziennie.
 • Dzieci poniżej 2 roku życia: Przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia:

 • Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub się pogarszają, skonsultować się z lekarzem.
 • Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

SEO Słowa kluczowe: Oscillococcinum, Oscillococcinum firmy Boiron, ulga na grypę, homeopatyczny lek na grypę, naturalne leczenie grypy, ulga na objawy grypopodobne, lek na grypę niepowodujący senności, homeopatyczny środek na grypę, skrócenie czasu trwania grypy, leczenie objawów grypy

View full details