Skip to product information
1 of 3

NOW

Oregano Oil, Organic - 1 fl. oz.

Oregano Oil, Organic - 1 fl. oz.

Regular price $34.99
Regular price Sale price $34.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Oregano Oil, Organic - 1 fl. oz.

Oregano oil, derived from the leaves and flowers of the oregano plant, is known for its potent medicinal properties. It contains compounds such as carvacrol and thymol, which contribute to its therapeutic benefits. However, oregano oil is highly concentrated and should be used with caution. Here are some of its medicinal uses:

 • Antibacterial and Antiviral: Oregano oil has strong antibacterial and antiviral properties, making it useful for treating infections. It can be applied topically to minor cuts and wounds to prevent infection.
 • Respiratory Health: Inhaling oregano oil vapor or using it in a steam inhalation can help relieve respiratory issues such as congestion, coughs, and sinusitis. It may also be beneficial for individuals with bronchitis.
 • Antifungal: Oregano oil is effective against various fungi, including candida. It can be used topically for conditions like athlete's foot or added to a foot soak.
 • Digestive Health: Oregano oil can aid in digestion by promoting the production of digestive juices. It may help alleviate symptoms of indigestion and bloating when ingested in diluted form.
 • Antioxidant: Oregano oil contains antioxidants that combat free radicals and oxidative stress in the body, potentially reducing the risk of chronic diseases.
 • Immune System Support: Regular use of oregano oil may help support the immune system and reduce the likelihood of getting sick.
 • Pain Relief: Oregano oil's anti-inflammatory properties can provide relief from muscle aches and joint pain. When diluted with a carrier oil, it can be massaged onto the affected area.
 • Dental Health: Oregano oil's antibacterial properties make it useful for oral hygiene. You can add a drop or two to your toothpaste or mouthwash to help combat oral bacteria.
 • Skin Care: Oregano oil can be diluted and applied topically to the skin to address conditions like acne and fungal infections.
 • Parasite Control: Some studies suggest that oregano oil may be effective in combatting certain parasites in the digestive tract when taken orally.


It's crucial to use oregano oil with care, as it is highly concentrated and can cause skin irritation or gastrointestinal upset when ingested undiluted. When using oregano oil topically, always dilute it with a carrier oil such as olive oil or coconut oil.

Opis

Olejek z oregano, organiczny - 1 uncja.

Olejek oregano, otrzymywany z liści i kwiatów oregano, znany jest ze swoich silnych właściwości leczniczych. Zawiera związki takie jak karwakrol i tymol, które przyczyniają się do jego korzyści terapeutycznych. Jednak olejek z oregano jest silnie skoncentrowany i należy go stosować ostrożnie. Oto niektóre z jego zastosowań leczniczych:

 • Antybakteryjne i przeciwwirusowe: Olejek oregano ma silne właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe, dzięki czemu jest przydatny w leczeniu infekcji. Można go stosować miejscowo na drobne skaleczenia i rany, aby zapobiec infekcji.
 • Zdrowie układu oddechowego: Wdychanie oparów olejku z oregano lub stosowanie go w inhalacji parowej może pomóc złagodzić problemy z oddychaniem, takie jak zatory, kaszel i zapalenie zatok. Może być również korzystny dla osób cierpiących na zapalenie oskrzeli.
 • Przeciwgrzybicze: Olejek oregano jest skuteczny przeciwko różnym grzybom, w tym Candida. Można go stosować miejscowo w przypadku schorzeń takich jak stopa sportowca lub dodawać do kąpieli stóp.
 • Zdrowie trawienne: Olejek oregano może pomóc w trawieniu, promując produkcję soków trawiennych. Po spożyciu w postaci rozcieńczonej może pomóc złagodzić objawy niestrawności i wzdęć.
 • Przeciwutleniacz: Olejek oregano zawiera przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki i stres oksydacyjny w organizmie, potencjalnie zmniejszając ryzyko chorób przewlekłych.
 • Wsparcie układu odpornościowego: Regularne stosowanie olejku z oregano może pomóc w utrzymaniu układu odpornościowego i zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania.
 • Ulga w bólu: Właściwości przeciwzapalne olejku z oregano mogą przynieść ulgę w bólach mięśni i stawów. Po rozcieńczeniu olejem nośnym można go wmasować w dotknięty obszar.
 • Zdrowie zębów: Właściwości antybakteryjne olejku z oregano sprawiają, że jest on przydatny do higieny jamy ustnej. Możesz dodać kroplę lub dwie do pasty do zębów lub płynu do płukania jamy ustnej, aby pomóc zwalczyć bakterie w jamie ustnej.
 • Pielęgnacja skóry: Olejek z oregano można rozcieńczyć i nakładać miejscowo na skórę w celu leczenia takich schorzeń, jak trądzik i infekcje grzybicze.
 • Zwalczanie pasożytów: Niektóre badania sugerują, że olej z oregano przyjmowany doustnie może być skuteczny w zwalczaniu niektórych pasożytów w przewodzie pokarmowym.


Ważne jest, aby zachować ostrożność przy stosowaniu olejku z oregano, ponieważ jest on silnie skoncentrowany i po spożyciu w stanie nierozcieńczonym może powodować podrażnienie skóry lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Jeśli stosujesz olejek oregano miejscowo, zawsze rozcieńcz go olejem nośnikowym, takim jak oliwa z oliwek lub olej kokosowy.

View full details