Skip to product information
1 of 2

Nature's Answer

Norwegian Cod Liver Oil, 16 fl. oz. (480ml) | Tran w płynie

Norwegian Cod Liver Oil, 16 fl. oz. (480ml) | Tran w płynie

Regular price $29.99
Regular price Sale price $29.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99
 • Deep Sea Norwegian Cod Liver Oil
 • Provides 4,450 mg per serving of Cod Liver Oil
 • Supports Healthy Cardiovascular Function
 • Superior Quick-Sorb® Absorption & Molecularly Distilled
 • Great Tasting All-Natural Lemon-Lime Flavor
 • Nature’s Answer Liquid Cod Liver Oil is harvested from the deep, clean, cold waters of the North Atlantic. Micro-filtered using a thorough multi-step molecular distillation process to remove toxins such as mercury, lead, PBCs and dioxins, it’s the finest natural Omega 3 cod liver oil available, meeting the rigid standards specified by Norwegian law regarding its control and quality.

  Nature’s Answer Liquid Cod Liver Oil delivers important omega-3 essential fatty acids (EFAs), providing 390 mg DHA and 430 mg EPA. Unlike ordinary fish oils, this potent oil also provides vitamins A & D. The powerful combination of these nutrients helps to support a healthy immune system, as well as cardiovascular system, helping to maintain cholesterol and blood pressure levels already within normal range.** Supportive but not conclusive research shows that consumption of EPA and DHA omega-3 fatty acids may reduce the risk of coronary heart disease.**

  Faster Absorption with Quik-Sorb®

  Nature’s Answer Liquid Norwegian Cod Liver Oil contains Quik-Sorb®, an exclusive blend of herbs known to enhance delivery of nutrients to the body, resulting in superior absorption.

  The Added Assurance of Nature’s Answer “Advanced Botanical Fingerprint” Technology™

  Nature’s Answer Advanced Botanical Fingerprint Technology™ assures you of the quality of the botanical ingredients in every Nature’s Answer product. By creating one of the most comprehensive collections of plant specimens in the world and identifying each plant’s distinctive botanical fingerprint, Nature’s Answer can compare and analyze the quality and purity of every incoming botanical used to formulate their products, assuring you of products that contain only the purest, highest-quality botanical ingredients.

  Suggested Use: As a dietary supplement, take (1) teaspoon (5 mL) daily. Dosage may be increased to three (3) teaspoons daily. May be mixed with water or juice. Shake well before use.

  Opis
  • Norweski olej z wątroby w głębinach morza
  • Zapewnia 4450 mg na porcję oleju z wątroby dorsza
  • Obsługuje zdrowe funkcje sercowo -naczyniowe
  • Superior Quick-Sorb® Absorption i molecularly destylowany
  • Świetnie smakowy smak naturalny cytrynowo-limonkowy

  Nature’s Answer płynny olej z wątroby dorsza jest zbierany z głębokich, czystych, zimnych wód Północnego Atlantyku. Mikro-filtrowany za pomocą dokładnego wieloetapowego procesu destylacji molekularnej w celu usunięcia toksyn, takich jak rtęć, ołów, PBC i dioksyny, jest to najlepszy dostępny naturalny olej wątrobowy omega 3, spełniający sztywne standardy określone przez norweskie prawo dotyczące jego kontroli i jakości.

  Nature’s Answer płynny olej z wątroby dorsza dostarcza ważne niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 (EFA), zapewniając 390 mg DHA i 430 mg EPA. W przeciwieństwie do zwykłych olejków rybnych, ten silny olej zapewnia również witaminy A&M. Potężne połączenie tych składników odżywczych pomaga utrzymać zdrowy układ odpornościowy, a także układ sercowo -naczyniowy, pomagając utrzymać poziom cholesterolu i ciśnienia krwi już w normalnym zakresie. ** Wspierające, ale nie rozstrzygające badania pokazują, że spożywanie kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 może zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej. **

  Szybsza wchłanianie z Quik-Sorb®

  Nature’s Answer płynny norweski olej wątrobowy dorsza zawiera Quik-Sorb®, ekskluzywną mieszankę ziół, o których wiadomo, że zwiększają dostarczanie składników odżywczych do organizmu, co powoduje lepsze wchłanianie.

  Dodatkowe zapewnienie odpowiedzi natury „Zaawansowany botaniczny odcisk palca” Technology ™ ™

  Nature’s Answer Zaawansowana technologia botaniczna Pedent Pedent Technology ™ zapewnia jakość składników botanicznych w produkcie odpowiedzi Nature. Tworząc jedną z najbardziej wszechstronnych kolekcji okazów roślin na świecie i identyfikując charakterystyczny botaniczny odcisk palca każdego zakładu, odpowiedź natury może porównać i analizować jakość i czystość każdego przychodzącego botanicznego używanego do sformułowania ich produktów, zapewniając produkty, które zawierają tylko Najczystsze, najwyższej jakości składniki botaniczne.

  Sugerowane zastosowanie: Jako suplement diety przyjmij (1) łyżeczkę (5 ml) dziennie. Dawkowanie można zwiększyć do trzech (3) łyżeczek dziennie. Można mieszać z wodą lub sokiem. Wstrząsnąć na długo przed użyciem.


  View full details