Skip to product information
1 of 3

Adamed

Nervomix Forte 20 tabletek

Nervomix Forte 20 tabletek

Regular price $14.49
Regular price Sale price $14.49
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Nervomix Forte is used in temporary states of nervous hyperactivity and disorders of falling asleep.

Dosage
Adults and adolescents 2 - 4 capsules 3 times a day, depending on the severity of symptoms, drink at least 1/2 glass of liquid, do not chew.
As a sleep aid, take a single dose from half an hour to an hour before going to bed. It is not recommended to use for more than 3 weeks.

Ingredients
1 capsule contains:
Active substances: Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52.5 mg, Melissae folium 52.5 mg, Hyperici herba 35 mg.
Excipients (capsule ingredients): E 171 titanium dioxide, E 127 erythrosine, E 132 indigo carmine, gelatin.

Action
A herbal product with a sedative effect, making it easier to fall asleep. The active substances contained in it soothe emotional tensions and make it easier to fall asleep.

Indications
Traditionally used in transient states of nervous hyperactivity and disorders of falling asleep.

Warnings and Precautions
The preparation may impair psychophysical fitness, the ability to drive vehicles and operate moving mechanisms, therefore it is not recommended to take the preparation before planned driving or operating machinery.

Opis

Nervomix Forte stosowany jest w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej i zaburzeniach zasypiania.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić co najmniej 1/2 szklanki płynu, nie rozgryzać.
Jako środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową przyjąć pół godziny do godziny przed snem. Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 3 tygodnie.

Skład
1 kapsułka zawiera:
Substancje czynne: Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg, Melissae folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg.
Substancje pomocnicze (składniki kapsułki): dwutlenek tytanu E 171, erytrozyna E 127, indygotyna E 132, żelatyna.

Działanie
Produkt ziołowy o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie. Zawarte w nim substancje czynne łagodzą stany napięć emocjonalnych oraz ułatwiają zasypianie.

Wskazania
Tradycyjnie stosowany w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej i zaburzeniach zasypiania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Preparat może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie preparatu przed planowanym prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.

View full details