Skip to product information
1 of 4

Aflofarm

Neosine 250mg/5ml Lek Przeciwwirusowy 150ml

Neosine 250mg/5ml Lek Przeciwwirusowy 150ml

Regular price $24.99
Regular price Sale price $24.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Neosine - an antiviral medicinal product that increases the body's immunity.

Ingredients

The active substance of the drug is inosine pranobex (Inosinum pranobexum): a complex containing inosine and 2-hydroxypropyldimethylammonium 4-acetamidobenzoate in a molar ratio of 1:3.
5 ml of syrup contains 250 mg of inosine pranobex.

Excipients: methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, sucrose, anhydrous citric acid, sodium hydroxide, propylene glycol, banana flavor AR 0010, purified water.

Dosage

Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as your doctor or pharmacist has told you.

The drug should be taken orally.

Adults, including the elderly: usually 20 ml of syrup 3 or 4 times a day.

Children over 1 year of age: 1 ml of syrup per kg of body weight per day. The drug should be administered 3 times a day according to the table below:

Child's weight Single dose
10 to 14 kg 5 ml
15 to 20 kg 5 to 7.5 ml
21 to 30 kg 7.5 to 10 ml
31 to 40 kg 10 to 15 ml
41 to 50 kg 15 to 17.5 ml
Treatment usually lasts from 5 to 14 days. It is recommended to take the medicine for 1 to 2 days after the symptoms of the disease have disappeared.

Action

Neosine is an antiviral drug that increases the body's resistance (it stimulates the activity of the immune system).

Indications

Neosine is used as a support in people with reduced immunity, in the case of recurrent upper respiratory tract infections.

Opis

Neosine - produkt przeciwwirusowy leczniczy zwiększający odporność organizmu.

Skład

Substancją czynną leku jest inozyna pranobeks (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.

5 ml syropu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona.

Dawkowanie

 Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: zwykle 20 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 1 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę, zgodnie z poniższą tabelą:

Masa ciała dziecka Dawka jednorazowa
10 do 14 kg 5 ml
15 do 20 kg 5 do 7,5 ml
21 do 30 kg 7,5 do 10 ml
31 do 40 kg 10 do 15 ml
41 do 50 kg 15 do 17,5 ml

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Działanie

Neosine jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

Wskazania

Lek Neosine stosuje się wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

View full details