Skip to product information
1 of 6

Lapis

Lapis Diabelski kamyk do usuwania brodawek

Lapis Diabelski kamyk do usuwania brodawek

Regular price $18.99
Regular price Sale price $18.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Lapis Devil's Pebble, stick, 1 pc.

For the removal of skin proliferative changes similar to ordinary warts.

Ingredients
Stick: silver nitrate 97 parts, potassium nitrate 3 parts.

Action
Lapis Devil's Stone accelerates granulation and epithelialization, and thus supports the healing process. Silver nitrate, which is the basic ingredient of the stick, effectively supports the healing of skin damage.

Indications
The medical device is used to remove normal warts skin lesions. It is used as an aid in the treatment of some skin lesions of viral origin: common warts and condylomas.

The method of using the medical device
Please read the information leaflet carefully to avoid any misuse of the medical device.
Before use, wear safety glasses. The use of protective gloves is also recommended.
Remove the protective cap from the product and remove the thin, colored paraffin layer that protects the stick from moisture in the air.
Very gently remove the colored layer of green paraffin from the tip of the stick. Do not inhale the dust.
Carefully rub the surface of the nipple (wart) with a stick in circular movements for a few seconds. The natural humidity of the affected area will start to react with the silver nitrate after a few minutes.
Avoid contact with healthy skin.
24 hours after application, you can speed up healing by gently removing the resulting black spot. The treatment should be repeated until the wart disappears completely.

Opis

Lapis Diabelski Kamyk, sztyft, 1 szt.

Do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych.

Skład
Sztyft: azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Działanie
Lapis Diabelski Kamyk przyśpiesza ziarninowanie i epitelializację, a tym samym wspomaga proces gojenia. Azotan srebra, który jest podstawowym składnikiem sztyftu, skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry.

Wskazania
Wyrób medyczny stosowany jest do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych. Stosowany jest pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin kończystych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu medycznego.
Przed użyciem należy założyć okulary ochronne. Zaleca się również stosowanie rękawic ochronnych.
Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną oraz usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny, która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza.
Z czubka sztyftu bardzo delikatnie usunąć kolorową warstwę zielonej parafiny. Nie wdychać pyłu.
Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra.
Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą.
Po 24 godzinach od aplikacji można przyśpieszyć gojenie poprzez delikatne usunięcie powstałej czarnej plamy. Zabieg należy powtarzać, aż do całkowitego zniknięcia kurzajki.

View full details