Skip to product information
1 of 2

Herbapol

Krople Walerianowe 100ml

Krople Walerianowe 100ml

Regular price $8.99
Regular price Sale price $8.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Experience the natural calming effect of Valerian Drops – Krople Walerianowe. Harness the soothing power of premium herbs, meticulously formulated to promote relaxation and ease throughout your day. Our Valerian Drops offer a gentle, yet effective way to embrace renewed balance, helping you achieve a refreshed and tranquil outlook.

Key Features:

 • Natural Calm: Infused with high-quality valerian root extract, known for its tranquilizing properties, helping to reduce stress and anxiety.
 • Herbal Excellence: Carefully selected herbal ingredients work synergistically to support a sense of calm and well-being.
 • Daily Balance: Ideal for incorporating into your daily routine, aiding in maintaining a balanced and peaceful state of mind.
 • Refreshing Outlook: Promotes mental clarity and relaxation, enabling you to face daily challenges with renewed energy and positivity.

Benefits:

 • Reduces Stress and Anxiety: The natural properties of valerian root help soothe the nervous system, reducing feelings of stress and anxiety.
 • Enhances Sleep Quality: Known to improve sleep patterns, valerian drops can help you enjoy a more restful and rejuvenating sleep.
 • Supports Emotional Balance: Regular use can contribute to emotional stability, helping you feel more centered and composed.
 • Non-Habit Forming: Unlike some synthetic alternatives, our valerian drops are non-addictive, offering a safe, natural solution for long-term use.

Why Choose Krople Walerianowe?

Krople Walerianowe Valerian Drops are crafted with care, using only the finest ingredients to ensure maximum efficacy and safety. Our commitment to quality means you can trust that each drop delivers the best of nature, helping you achieve a serene and balanced lifestyle.

Usage Directions:

Shake well before use. Take 15-20 drops in a small amount of water or juice, 2-3 times daily or as directed by a healthcare professional. For best results, use consistently.

Ingredients:

Valerian root extract, alcohol, water.

Opis

Doświadcz naturalnego efektu uspokajającego dzięki Kroplom Walerianowym – Krople Walerianowe. Wykorzystaj kojącą moc ziół, starannie sformułowanych, aby wspierać relaks i spokój przez cały dzień. Nasze Krople Walerianowe oferują delikatny, ale skuteczny sposób na odzyskanie równowagi, pomagając Ci osiągnąć odświeżony i spokojny nastrój.

Kluczowe cechy:

 • Naturalny spokój: Zawierają wysokiej jakości ekstrakt z korzenia waleriany, znany ze swoich właściwości uspokajających, pomagających redukować stres i niepokój.
 • Ziołowa doskonałość: Starannie dobrane składniki ziołowe działają synergistycznie, wspierając uczucie spokoju i dobrostanu.
 • Codzienna równowaga: Idealne do codziennego stosowania, pomagają utrzymać zrównoważony i spokojny stan umysłu.
 • Odświeżający nastrój: Promują jasność umysłu i relaksację, umożliwiając stawianie czoła codziennym wyzwaniom z nową energią i pozytywnością.

Korzyści:

 • Redukuje stres i niepokój: Naturalne właściwości korzenia waleriany pomagają uspokoić system nerwowy, redukując uczucie stresu i niepokoju.
 • Poprawia jakość snu: Znane z poprawy wzorców snu, krople walerianowe mogą pomóc w uzyskaniu bardziej spokojnego i regenerującego snu.
 • Wspiera równowagę emocjonalną: Regularne stosowanie może przyczynić się do stabilności emocjonalnej, pomagając czuć się bardziej zrównoważonym i spokojnym.
 • Nieuzależniające: W przeciwieństwie do niektórych syntetycznych alternatyw, nasze krople walerianowe nie są uzależniające, oferując bezpieczne, naturalne rozwiązanie do długoterminowego stosowania.

Dlaczego wybrać Krople Walerianowe?

Krople Walerianowe Krople Walerianowe są starannie przygotowywane, z wykorzystaniem tylko najwyższej jakości składników, aby zapewnić maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo. Nasze zaangażowanie w jakość oznacza, że możesz ufać, iż każda kropla dostarcza najlepsze, co natura ma do zaoferowania, pomagając Ci osiągnąć spokojny i zrównoważony styl życia.

Sposób użycia:

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Zażywaj 15-20 kropli w małej ilości wody lub soku, 2-3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami specjalisty. Dla najlepszych rezultatów, stosuj regularnie.

Składniki:

Ekstrakt z korzenia waleriany, alkohol, woda.

View full details