Skip to product information
1 of 1

21st Century

K2 MK-7 100mcg 110 capsules

K2 MK-7 100mcg 110 capsules

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Unlock the power of Vitamin K-2 MK-7 with our carefully crafted capsules, each delivering a potent 100mcg dose. Sourced from premium-quality MK-7, our capsules provide a convenient and effective way to incorporate this vital nutrient into your daily routine.

Key Features:

Bone Health Support:
Vitamin K-2 MK-7 plays a crucial role in bone metabolism by assisting in the regulation of calcium. It helps direct calcium to the bones, contributing to bone density and overall skeletal health.

Cardiovascular Wellness:
Research suggests that Vitamin K-2 MK-7 may have cardiovascular benefits by supporting proper calcium utilization. It aids in preventing calcium buildup in arteries, promoting arterial flexibility and cardiovascular health.

Optimal Calcium Distribution:
Vitamin K-2 MK-7 activates proteins responsible for guiding calcium to where it is needed in the body, such as the bones and teeth, and away from areas where excess accumulation may pose risks.
Enhanced Absorption:

Our capsules provide a highly bioavailable form of Vitamin K-2 MK-7, ensuring efficient absorption and utilization by the body.

Immune System Boost:
Vitamin K-2 MK-7 is known to have immune-modulating properties, contributing to a well-balanced and responsive immune system.
Joint Health Support:

By facilitating proper calcium metabolism, Vitamin K-2 MK-7 may contribute to joint health, supporting flexibility and reducing the risk of joint-related issues.

Directions for Use:
Take one capsule daily with a meal or as directed by your healthcare professional. For optimal results, incorporate into a balanced diet and active lifestyle.

Why Choose Our Vitamin K-2 MK-7 Capsules?

Premium Quality: Our capsules are sourced from high-quality MK-7, ensuring purity and effectiveness.
Third-Party Tested: Rigorously tested for quality and safety by third-party organizations, guaranteeing a product you can trust.
Vegan-Friendly: Our capsules are suitable for vegans and vegetarians, aligning with diverse dietary preferences.

Elevate your health with the essential benefits of Vitamin K-2 MK-7. Support your bones, heart, and overall well-being with each capsule, and make a positive investment in your long-term health.

Opis

Poznaj moc witaminy K-2 MK-7 dzięki naszym starannie wykonanym kapsułkom, każda dostarczająca potężną dawkę 100 mcg. Nasze kapsułki, pochodzące z najwyższej jakości MK-7, zapewniają wygodny i skuteczny sposób na włączenie tego niezbędnego składnika odżywczego do codziennej rutyny.

Kluczowe cechy:

Wsparcie zdrowia kości:
Witamina K-2 MK-7 odgrywa kluczową rolę w metabolizmie kości, pomagając w regulacji gospodarki wapniowej. Pomaga kierować wapń do kości, przyczyniając się do gęstości kości i ogólnego stanu zdrowia szkieletu.

Wsparcie układu sercowo-naczyniowego:
Badania sugerują, że witamina K-2 MK-7 może mieć korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, wspierając prawidłowe wykorzystanie wapnia. Pomaga zapobiegać gromadzeniu się wapnia w tętnicach, promując elastyczność tętnic i zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Optymalna dystrybucja wapnia:
Witamina K-2 MK-7 aktywuje białka odpowiedzialne za kierowanie wapnia tam, gdzie jest on potrzebny w organizmie, np. do kości i zębów, z dala od obszarów, w których nadmierne gromadzenie się może stwarzać ryzyko.

Zwiększona absorpcja:
Nasze kapsułki dostarczają wysoce biodostępną formę witaminy K-2 MK-7, zapewniającą efektywne wchłanianie i wykorzystanie przez organizm.

Wzmocnienie układu odpornościowego:
Wiadomo, że witamina K-2 MK-7 ma właściwości immunomodulujące, przyczyniając się do dobrze zrównoważonego i responsywnego układu odpornościowego.
Wspólne wsparcie zdrowotne:

Ułatwiając prawidłowy metabolizm wapnia, witamina K-2 MK-7 może przyczyniać się do zdrowia stawów, wspierając elastyczność i zmniejszając ryzyko problemów ze stawami.

Instrukcje stosowania:
Należy przyjmować jedną kapsułkę dziennie podczas posiłku lub zgodnie z zaleceniami pracownika służby zdrowia. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy włączyć do zbilansowanej diety i aktywnego trybu życia.

Dlaczego warto wybrać nasze kapsułki witaminy K-2 MK-7?

  • Najwyższa jakość: nasze kapsułki pochodzą z wysokiej jakości MK-7, co zapewnia czystość i skuteczność.
  • Testowane przez strony trzecie: rygorystyczne testy jakości i bezpieczeństwa przeprowadzane przez organizacje zewnętrzne, gwarantujące produkt, któremu można zaufać.
  • Przyjazne dla wegan: nasze kapsułki są odpowiednie dla wegan i wegetarian, dopasowując się do różnorodnych preferencji żywieniowych.


Popraw swoje zdrowie dzięki niezbędnym zaletom witaminy K-2 MK-7. Wspieraj swoje kości, serce i ogólne samopoczucie za pomocą każdej kapsułki i dokonuj pozytywnej inwestycji w swoje długoterminowe zdrowie.

View full details