Skip to product information
1 of 5

InVitive - Dr Irena Eris

InVitive Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący Na Noc 50 ml

InVitive Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący Na Noc 50 ml

Regular price $79.99
Regular price Sale price $79.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

InVitive is a line of intensively smoothing cosmetics and visibly reducing the visible signs of aging, intensified as a result of hormonal changes.

Anti-Wrinkle Rebuilding Night Cream
The cream unifies the skin structure by effectively smoothing out unevenness resulting from physiological and hormonal aging of the skin. PSC III collagen peptide, coupled with colloidal gold particles, replenishes the deficiency of collagen III and reconstructs the skin structure, noticeably reducing wrinkles. Together with ceramides, it effectively regenerates, increasing the level of hydration and elasticity. The retinol [0.1%] contained in the cream regulates the growth of the epidermis at various levels of the skin. In deeper layers, it accelerates the renewal cycle, increasing skin elasticity and reducing wrinkles. In the outer layer - it prevents excessive keratosis, thanks to which the skin becomes pleasantly soft and smooth. In combination with azeloglycine, it normalizes sebum levels and evens skin tone.

ACTION

 • shallowing wrinkles and smoothing out unevenness
 • improvement of hydration and elasticity
 • deep regeneration, nourishment
 • evening skin tone
 • normalization of sebum and oil levels


UNIQUE TECHNOLOGY
The uniqueness of InVitive cosmetics is based on the proprietary combination of the latest anti-wrinkle technology and precisely selected forms and concentrations of vitamin A:

PSC III heptapeptide

Advanced collagen peptide, targeting the synthesis of collagen III and I
- coupled with gold particles, which ensures bio-compatibility with the skin and deep, prolonged action
- reconstructs the structure of the skin, intensively smoothes it, restores softness and elasticity

Pure retinol 0.1% and 0.15%

- a pure form of vitamin A enclosed in ceramide microspheres, which guarantees stable and long-term operation
- intensifies the process of night skin regeneration, reducing the visible signs of aging (wrinkles, unevenness, enlarged pores, discoloration)

Natural pro-retinol from blue-green algae

- activates the same genes as pure retinol, and at the same time can be safely used in daily care
- has a scientifically proven, unique, very rich composition (11 vitamins, 11 amino acids, 5 minerals, 5 natural dyes), thanks to which it intensively smoothes, nourishes, moisturizes and evens out the skin tone

EFFECTIVENESS PROVEN BY TESTS*

 • 92% of consumers feel an improvement in skin smoothness
 • 92% of consumers notice an improvement in skin elasticity
 • 92% of women confirm the healthy color and glow of the skin

*tests conducted at the Dr Irena Eris Center for Science and Research

Opis

InVitive to linia kosmetyków intensywnie wygładzających oraz wyraźnie redukujących widoczne objawy starzenia, nasilone w wyniku zmian hormonalnych.

Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący Na Noc
Krem ujednolica strukturę skóry, poprzez skuteczne wygładzenie nierówności, będących wynikiem fizjologicznego oraz hormonalnego starzenia się skóry. Peptyd kolagenowy PSC III, sprzężony z cząsteczkami koloidalnego złota, uzupełnia niedobór kolagenu III i rekonstruuje strukturę skóry, zauważalnie spłycając zmarszczki. Wraz z ceramidami efektywnie regeneruje, podwyższając poziom nawilżenia i elastyczności. Zawarty w kremie retinol [0,1%] reguluje wzrost naskórka na poszczególnych poziomach skóry. W głębszych warstwach przyspiesza cykl odnowy, zwiększając sprężystość skóry i redukując zmarszczki. W warstwie zewnętrznej – przeciwdziała nadmiernemu rogowaceniu, dzięki czemu skóra staje się przyjemnie miękka i gładka. W połączeniu z azeloglicyną normalizuje poziom sebum i wyrównuje koloryt cery.

DZIAŁANIE

 • spłycenie zmarszczek i wygładzenie nierówności
 • poprawa nawilżenia i elastyczności
 • głęboka regeneracja, odżywienie
 • wyrównanie kolorytu cery
 • normalizacja poziomu sebum i natłuszczenia


UNIKALNA TECHNOLOGIA
Wyjątkowość kosmetyków InVitive opiera się na autorskim połączeniu najnowocześniejszej technologii przeciwzmarszczkowej oraz precyzyjnie dobranych form i stężeń witaminy A:

Heptapeptyd PSC III

Zaawansowany peptyd kolagenowy, ukierunkowany na syntezę kolagenu III i I
- sprzężony z cząsteczkami złota, co zapewnia bio-kompatybilność ze skórą i głębokie, wydłużone w czasie działanie
- rekonstruuje strukturę skóry, intensywnie wygładza, przywraca miękkość i sprężystość

Czysty retinol 0,1% i 0,15%

- czysta forma witaminy A zamknięta w ceramidowych mikrosferach, co gwarantuje stabilne i długotrwałe działanie
- intensyfikuje proces nocnej regeneracji skóry, redukując widoczne objawy starzenia (zmarszczki, nierówności, rozszerzone pory, przebarwienia)

Naturalny pro-retinol z błękitno-zielonej algi

- aktywuje te same geny, co czysty retinol, a jednocześnie może być bezpiecznie stosowany w pielęgnacji dziennej
- posiada naukowo potwierdzony, unikatowy, bardzo bogaty skład (11 witamin, 11 aminokwasów, 5 minerałów, 5 naturalnych barwników), dzięki któremu intensywnie wygładza, odżywia, nawilża i wyrównuje koloryt skóry

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI*

 • 92% konsumentek odczuwa poprawę wygładzenia skóry
 • 92% konsumentek zauważa poprawę elastyczności skóry
 • 92% kobiet potwierdza zdrowy koloryt i blask skóry

*badania przeprowadzone w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris

View full details