Skip to product information
1 of 1

Institute Solutions

Institute Solutions Neuro Filler Odmładzający Krem Na Okolice Oczu Na Dzień i Na Noc 15 ml

Institute Solutions Neuro Filler Odmładzający Krem Na Okolice Oczu Na Dzień i Na Noc 15 ml

Regular price $54.99
Regular price Sale price $54.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

INSTITUTE SOLUTIONS is a luxury line of anti-aging cosmetics that combine science and aesthetic medicine to guarantee immediate, visible results and optimal care benefits.

NEURO FILLER Eye Area Rejuvenating Cream
NEURO FILLER products were created for the care of mature skin that needs strong filling of wrinkles, improvement of the face oval and effective protection against neuroaging.

Thanks to the high concentration of active substances contained in the Oligo TransferTM complex, the rejuvenating cream for the eye area for fine and deep wrinkles improves communication between nerve cells and fibroblasts, inhibiting the aging of neurons and clearly rejuvenating the skin structure. Enriching the cream with Bio-Peptide Complex improves microcirculation, reducing the visibility of dark circles and protecting the delicate skin under the eyes. The highly moisturizing formula intensively strengthens the hydrolipid barrier, smoothes and fills wrinkles.

ACTION

 • reduction of various types of wrinkles
 • intense skin hydration
 • improvement of skin elasticity and tension
 • reduction of dark circles under the eyes
 • silky soft skin effect


UNIQUE TECHNOLOGY
INSTITUTE SOLUTIONS NEURO FILLER products owe their effectiveness to the research of specialists of the Dr Irena Eris Center for Science and Research on neuronal aging of the skin:

 • the research was inspired by the extraordinary effectiveness of the COLLAGENE meso-TECHNOLOGIE treatment, performed at Dr Irena Eris Cosmetic Institutes,
 • the treatment uses microneedle roller stimulation to improve communication between neurons and skin fibroblasts,
 • in the process of scientific research, it has been confirmed that aging of nerve cells occurs with age, manifested by the deterioration of communication between neurons and skin fibroblasts, which leads to a weakening of their activity, the formation of neurotoxins, and as a result to a decrease in the amount of collagen and elastin and visible aging of the skin,
 • restoring proper communication between neurons and skin fibroblasts, thanks to the use of unique active complexes, is the key task of effective anti-wrinkle care.


EFFECTIVENESS PROVEN BY RESEARCH

 • 93% of consumers feel their skin moisturized
 • 90% of consumers confirm skin elasticity
 • 93% of women feel that the skin has become soft to the touch
Opis

INSTITUTE SOLUTIONS to luksusowa linia kosmetyków przeciwstarzeniowych, które łącząc naukę i medycynę estetyczną, gwarantują natychmiastowe, widoczne rezultaty i optymalne korzyści pielęgnacyjne.

NEURO FILLER Eye Area Rejuvenating Cream
Produkty NEURO FILLER powstały z myślą o pielęgnacji skóry dojrzałej, potrzebującej silnego wypełnienia zmarszczek, poprawy owalu twarzy oraz skutecznej ochrony przed neurostarzeniem.

Odmładzający krem na okolice oczu na drobne i głębokie zmarszczki, dzięki wysokim stężeniom substancji aktywnych zamkniętych w kompleksie Oligo TransferTM, poprawia komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi a fibroblastami, hamując starzenie się neuronów i wyraźnie odmładzając strukturę skóry. Wzbogacenie kremu o Bio-Peptide Complex poprawia mikrocyrkulację, zmniejszając widoczność cieni oraz chroniąc delikatną skórę pod oczami. Silnie nawilżająca formuła intensywnie wzmacnia barierę hydrolipidową, wygładza i wypełnia zmarszczki.


DZIAŁANIE

 • redukcja różnych typów zmarszczek
 • intensywne nawilżenie skóry
 • poprawa elastyczności i napięcia skóry
 • zmniejszenie cieni pod oczami
 • efekt jedwabiście miękkiej skóry


UNIKALNA TECHNOLOGIA
Produkty INSTITUTE SOLUTIONS NEURO FILLER zawdzięczają swoją skuteczność badaniom specjalistów Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris nad neuronowym starzeniem się skóry:

 • badania zostały zainspirowane niezwykłą skutecznością zabiegu COLLAGENE meso-TECHNOLOGIE, wykonywanego w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris,
 • w zabiegu wykorzystuje się stymulację rollerami mikroigłowymi w celu poprawy komunikacji pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry,
 • w procesie badań naukowych zostało potwierdzone, że z wiekiem następuje starzenie się komórek nerwowych, przejawiające się pogorszeniem komunikacji pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry, co prowadzi do osłabienia ich aktywności, powstania neurotoksyn, a w efekcie do spadku ilości kolagenu i elastyny oraz widocznego starzenia się skóry,
 • przywrócenie właściwej komunikacji pomiędzy neuronami a fibroblastami skóry, dzięki wykorzystaniu unikalnych kompleksów aktywnych, jest kluczowych zadaniem skutecznej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.


SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

 • 93% konsumentek odczuwa nawilżenie skóry
 • 90% konsumentek potwierdza elastyczność skóry
 • 93% kobiet czuje, że skóra stała się miękka w dotyku
View full details