Skip to product information
1 of 3

Natur Produkt

Ibesan 30 kapsułek

Ibesan 30 kapsułek

Regular price $25.99
Regular price Sale price $25.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Ibesan capsules help relieve symptoms associated with excessive accumulation of gas in the abdomen and intestines and associated pain in patients with irritable bowel syndrome (IBS), including: bloating, feeling full and belching.

Ingredients
Natural mineral clay, simethicone 50%, hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, sunflower seed oil.

Indications
Relieving symptoms related to gas accumulation in the abdominal cavity due to irritable bowel syndrome.

Use
Ibesan are capsules for oral use. The recommended dose for adults and children over 12 years of age is 2 capsules 3 times a day for 2-4 weeks.
Take with food or after a meal. The capsules should be swallowed whole with a glass of water (approx. 200 ml).
The capsules should not be chewed or crushed. It should not be left in the mouth to dissolve. Due to the presence of clay, carefully squeeze the capsules from the blisters.
Ibesan capsules should not be used for longer than 30 days as a single therapy. The use of the capsules can be resumed after a 4-day break in taking them.
Contraindications and precautions

 • Do not use Ibesan capsules in case of hypersensitivity or allergy to any of the ingredients of the preparation.
 • Keep out of the reach of children.
 • Store at 5-25℃.
 • Use of the product with other medications
 • Ibesan capsules should not be used simultaneously with other medications.


Use in children and adolescents
Do not use in children under 12 years of age.

Opis

Ibesan kapsułki łagodzą objawy związane z nadmiernym gromadzeniem gazów w jamie brzusznej i jelitach oraz towarzyszący temu ból u pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS), w tym: wzdęcia, uczucie pełności i odbijanie.

Skład
Naturalna glinka mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, olej z nasion słonecznika.

Wskazania
Łagodzenie objawów związanych z gromadzeniem gazów w jamie brzusznej, w związku z zespołem jelita drażliwego.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Ibesan należy zapoznać się z instrukcją użycia, która znajduje się wewnątrz opakowania.

 • Ibesan to kapsułki do stosowania doustnego. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia to 2 kapsułki 3 razy dziennie przez 2-4 tygodnie.
 • Przyjmować z jedzeniem lub po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody (ok. 200 ml).
 • Kapsułejk nie należy żuć ani rozgryzać. Nie należy pozostawiać w ustach do rozpuszczenia. Z uwagi na obecność glinki, ostrożnie wyciskać kapsułki z blistrów.
 • Nie należy stosować kapsułek Ibesan dłużej, niż 30 dni jako jednorazową terapię. Stosowanie kapsułek można wznowić po 4 dniach przerwy w ich przyjmowaniu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

 • Nie stosować kapsułek Ibesan w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
 • Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze 5-25℃.
 • Stosowanie wyrobu z innymi lekami
 • Nie należy stosować kapsułek Ibesan równocześnie z innymi lekami.


Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

View full details