Skip to product information
1 of 2

Berlin-Chemie

Espumisan MAX 20 kapsułek

Espumisan MAX 20 kapsułek

Regular price $12.99
Regular price Sale price $12.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Espumisan MAX, soft capsules, 20 pieces

for use in gastrointestinal disorders.

Composition
1 capsule contains 140 mg of simethicone. Other ingredients: gelatin, glycerol, quinoline yellow, red iron oxide.

It does not contain sugar and can be used by people suffering from diabetes.

Action
The simethicone contained in Espumisan MAX:

 • dissolves foam present in the digestive tract, acting in a purely physiological manner
 • it is biologically and chemically completely inactive, therefore it can be used by pregnant and breastfeeding women.

Indications
Espumisan MAX can be used with:

 • symptomatic treatment of gastrointestinal disorders associated with excessive accumulation of gases in the gastrointestinal tract (flatulence, pressure, feeling of fullness),
 • in preparing patients for diagnostic tests, e.g. radiological, ultrasound and endoscopy.
 • The method of using the medical device
 • in gastrointestinal disorders associated with excessive accumulation of gases: adults and adolescents over 14 years of age: 1 capsule during or after a meal. The daily dose should not exceed 5 capsules.
 • in preparation for diagnostic tests: adults and children over 14 years of age: on the day before the examination - 2 capsules. on the day of the examination - 1 capsule
 • The capsules should be swallowed without chewing with a sufficient amount of liquid (e.g. 1 glass of water).
 • capsules should be taken until discomfort occurs, but not longer than 30 days.
 • Contraindications and precautions
 • Keep out of the reach and sight of children.
 • Store in a dry place below 25oC.
 • Do not use after the expiry date.
 • Pregnancy and breastfeeding
 • As a rule, simethicone can be used without restrictions during pregnancy and breastfeeding, because it is excreted from the intestines unchanged and is not absorbed into the body.


Use in children and adolescents
Espumisan MAX is not suitable for children under the age of 14.

Opis

Espumisan MAX, kapsułki miękkie, 20 sztuk

do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych.

Skład
1 kapsułka zawiera 140 mg symetykonu. Inne składniki: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa, czerwony tlenek żelaza.

Nie zawiera cukru i może być stosowany u osób cierpiących na cukrzycę.

Działanie
Zawarty w Espumisan MAX symetykon:

 • rozpuszcza pianę obecną w przewodzie pokarmowym działając w sposób czysto fizjologiczny
 • jest biologicznie i chemicznie całkowicie nieaktywny, w związku z czym może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Wskazania
Espumisan MAX można stosować przy:

 • objawowym leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów w przewodzie pokarmowym (wzdęcia, ucisk, uczucie pełności),
 • w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych, np. radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.
 • Sposób użycia wyrobu medycznego
 • w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów: dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: 1 kapsułka w trakcie lub po posiłku. Dawka dobowa nie powinna przekroczyć 5 kapsułek.
 • w przygotowaniu do badań diagnostycznych: dorośli i dzieci powyżej 14. roku życia: w dniu poprzedzającym badanie - 2 kapsułki. w dniu badania- 1 kapsułka
 • kapsułki należy połykać bez rozgryzania popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody).
 • kapsułki należy przyjmować do istąpienia dyskomfortu, ale nie dłużej niż przez 30 dni.
 • Przeciwwskazania i środki ostrożności
 • Przechowywać w miejscu niedostępym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25oC.
 • Nie stosować po upływie terminu ważności.
 • Ciąża i karmienie piersią
 • Z reguły symetykon można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią bez ograniczeń, gdyż jest wydalany z jelit w postaci niezmienionej i nie wchłania się do organizmu.


Stosowanie u dzieci i młodzieży
Espumisan MAX nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14. roku życia.

  View full details