Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Diohespan Max 1000mg 60 tablets

Diohespan Max 1000mg 60 tablets

Regular price $54.99
Regular price Sale price $54.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Diohespan max increases the tone of the veins and has a protective effect on the vessels.

Dosage
The usual dose is 1 tablet once a day with food.
Exacerbation of hemorrhoids: 3 tablets a day for 4 days, then
2 tablets a day for the next 3 days.
Do not use more than the recommended dose of the drug.

Ingredients
The active substance of the drug is diosmin (Diosminum). One tablet contains 1000 mg of micronized
diosmin.
Other ingredients are: polyvinyl alcohol, croscarmellose sodium, talc, colloidal silica
anhydrous, magnesium stearate.

Action
The drug acts on microcirculation, reducing the permeability of small blood vessels, perivascular inflammation, stagnation in microcirculation. It also reduces the susceptibility to rupture of small blood vessels.

Indications

Chronic venous insufficiency of the lower limbs (varicose veins):

  • feeling of heaviness in the legs
  • legs pain
  • night cramps

Symptomatic treatment in case of aggravation of symptoms associated with haemorrhoids (haemorrhoids).

Contraindications
The drug should not be used if the patient is allergic (hypersensitive) to diosmin or any of the other ingredients of the drug.

Side effects
Rare: diarrhoea, indigestion, nausea, vomiting, dizziness, headache, malaise, rash, pruritus, urticaria.
The observed side effects do not require discontinuation of the drug.

Warnings and precautions
if you are allergic (hypersensitive) to diosmin or any of the other ingredients of the medicine.

Using other medications
Tell your doctor about all medications you are taking or have recently taken, including
those that are available without a prescription.
No drug interactions have been reported.
Taking Diohespan max with food and drink
The drug should be taken with meals.

Pregnancy and breastfeeding
Pregnancy
The drug can be used during pregnancy only if absolutely necessary, only
with a doctor's prescription. If the patient becomes pregnant during treatment, advice should be sought
doctor, as only a doctor can decide whether treatment should be continued.
Breast-feeding
Due to the lack of data on the penetration of Diohespan max into breast milk, use
the drug during breastfeeding is not recommended.

Opis

Diohespan max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Dawkowanie
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie
2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Skład
Substancją czynną leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej
diosminy.
Ponadto lek zawiera: alkohol poliwinylowy, kroskarmelozę sodową, talk, krzemionkę koloidalną
bezwodną, stearynian magnezu.

Działanie
Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania
Wskazania do stosowania leku:
Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):
- uczucie ciężkości nóg
- ból nóg
- nocne kurcze
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Przeciwskazania
Leku nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane
Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.
Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.
Stosowanie leku Diohespan max z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie
z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady
lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.
Karmienie piersią
Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku Diohespan max do mleka matki stosowanie
leku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.

View full details