Skip to product information
1 of 4

Ziaja

Dicloziaja gel 100g

Dicloziaja gel 100g

Regular price $15.99
Regular price Sale price $15.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Dicloziaja is a medicine in the form of a gel that contains diclofenac diethylammonium. This substance belongs to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and has analgesic and anti-inflammatory effects. Due to the base of the Dicloziaja gel, it also has a cooling and soothing effect. The drug is intended for short-term use in adolescents over 14 years of age and adults.

Ingredients
The active substance of the drug is diclofenac in the form of diclofenac diethylammonium (Diclofenacum diethylammonium).

1 g of gel contains 11.6 mg of diclofenac diethylammonium, equivalent to 10 mg of diclofenac sodium.

Excipients: carbomer 5984, diethanolamine, macrogol cetostearyl ether 20, cocozylocaprilocaprate, isopropyl alcohol, propylene glycol, light liquid paraffin, perfume Perfume cream 221085 PO, purified water.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. If in doubt, ask your doctor or pharmacist.

The drug is for topical use.

Adults and adolescents over 14 years of age: gently rub the gel into the affected area 3 or 4 times a day.
The amount of medicine used should be adjusted to the size of the affected area. 2 g to 4 g (an amount of gel corresponding to the size of a cherry fruit to the size of a walnut) is sufficient to cover a surface of approximately 400 cm2 to 800 cm2.

Wash your hands after applying the medicine, unless your hands are the area being treated.

Avoid contact with eyes and mouth.

If after 7 days of treatment there is no improvement or symptoms worsen, you should consult a doctor.
The drug is for short-term use, do not use the gel for longer than 14 days without consulting a doctor.

In adolescents over 14 years of age, the drug should not be used for longer than 7 days. If you need to use the product for more than 7 days to treat pain or if symptoms worsen, you or your caregiver should contact your doctor.

Action
Dicloziaja has analgesic and anti-inflammatory properties. Moreover, due to the water-alcoholic base, the gel also has a soothing and cooling effect.

Indications
Adolescents over 14 years of age - short-term treatment:

local, symptomatic treatment of pain associated with strains, sprains or contusions resulting from blunt injuries.
Adults:

post-traumatic inflammation of tendons, ligaments, muscles and joints due to sprains, strains or bruises,
back pain,
limited inflammation of soft tissues, such as tendinitis or tennis elbow,
limited and mild forms of osteoarthritis.
If you do not feel better or if you feel worse after 7 days, please see your doctor.

Opis

Dicloziaja to lek w postaci żelu, który zawiera diklofenak dietyloamoniowy. Substancja ta należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Ze względu na podłoże żelu Dicloziaja działa także chłodząco i kojąco. Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania u młodzieży powyżej 14 lat oraz osób dorosłych.

Skład
Substancją czynną leku jest diklofenak w postaci diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium).

1 g żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: karbomer 5984, dietanoloamina, makrogolu eter cetostearylowy 20, kokozylokaprylokapronian, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, kompozycja zapachowa Perfum cream 221085 PO, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: 3 lub 4 razy na dobę należy delikatnie wcierać żel w chorobowo zmienione miejsce.
Ilość użytego leku należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. 2 g do 4 g (ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni od około 400 cm2 do 800 cm2.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Należy unikać kontaktu z oczami i ustami.

Jeśli po 7 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować żelu dłużej niż 14 dni bez, konsultacji z lekarzem.

U młodzieży powyżej 14 lat nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni. W razie konieczności stosowania produktu dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent lub jego opiekun powinien skontaktować się z lekarzem.

Działanie
Dicloziaja działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Ponadto, ze względu na wodno-alkoholowe podłoże żel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Wskazania
Młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwałe:

miejscowe, objawowe leczenie bólu towarzyszącego nadwyrężeniom, skręceniom lub stłuczeniom na skutek tępych urazów.

Dorośli:

pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów przy skręceniach, nadwyrężeniach lub stłuczeniach,
bóle pleców,
ograniczone stany zapalne tkanek miękkich, typu zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty,
ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

View full details