Skip to product information
1 of 3

Polpharma

Dexa Pini Syrop na suchy kaszel 115ml

Dexa Pini Syrop na suchy kaszel 115ml

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Dexapini syrup is an antitussive, containing 3 active ingredients: dextromethorphan, pine liquid extract and fennel fruit tincture. Dexapini syrup is used for a dry cough that may accompany inflammation of the upper respiratory tract. The syrup is intended for children and adults.

Ingredients
The active substances are dextromethorphan hydrobromide, pine extract and fennel tincture.
100 g of the syrup contains: dextromethorphan hydrobromide - 0.1 g; Pinus sylvestris L. liquid extract, turiones (pine shoots, dry) (DER 1: 1.6) - 6.6 g, [extraction solvent: ethanol 90% (V / V)]; tincture of Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare, fructus (bitter fennel fruit) (DER 1: 5) - 1 g, [extraction solvent: ethanol 70% (V / V)].

Excipients: sucrose, concentrated phosphoric acid, calcium lactate, purified water.
The drug contains up to 7% (m / v) of ethanol (alcohol).

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The syrup is administered orally. The recommended dose of Dexapini depends on the patient's age. In children from 6 to 11 years of age, 5 ml of the syrup are administered three times a day. For adolescents from 12 years of age and adults, 15 ml of the syrup is used three times a day.

Action
Dexapini is a syrup containing in its composition dextromethorphan hydrobromide and substances showing supporting effects: pine liquid extract and tincture of fennel fruit.

Dextromethorphan hydrobromide is an antitussive drug. It works for 6-8 hours by inhibiting the cough center in the central nervous system, thus reducing the frequency of dry cough attacks.

Indications
The indication for the use of Dexapini is a dry cough in the course of inflammation of the upper respiratory tract, e.g. colds, flu, pharyngitis.

Contraindications
Do not take Dexapini:

if you are allergic to the active substances or to plants of the umbellate family (Apiaceae / Umbelliferae) (anise, caraway, celery, coriander and dill), or to anethole or any of the other ingredients of this medicine;
if you have a cough with a lot of discharge;
in patients with bronchial asthma, severe liver disease, or a risk of respiratory failure.

Opis

Syrop Dexapini to lek przeciwkaszlowy, zawierający 3 składniki aktywne: dekstrometorfan, wyciąg płynny sosnowy i nalewkę z owoców kopru włoskiego. Lek stosuje się w suchym kaszlu, który może towarzyszyć stanom zapalnym górnych dróg oddechowych. Syrop jest przeznaczony dla dzieci oraz osób dorosłych.

Skład
Substancjami czynnymi leku są dekstrometorfanu bromowodorek, wyciąg sosnowy i nalewka koprowa.
100 g syropu zawiera: dekstrometorfanu bromowodorek - 0,1 g; wyciąg płynny z Pinus sylvestris L., turiones (pędy sosny, suche) (DER 1:1,6) – 6,6 g, [rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 90% (V/V)]; nalewkę z Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare, fructus (owocu kopru włoskiego odmiany gorzkiej) (DER 1:5) - 1 g, [rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V)].

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas fosforowy stężony, wapnia mleczan pięciowodny, woda oczyszczona.
Lek zawiera do 7% (m/v) etanolu (alkoholu).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Syrop podaje się doustnie. Zalecana dawkowanie leku Dexapini zależy od wieku pacjenta. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat podaje się 5 ml syropu trzy razy na dobę. Dla młodzieży w wieku od 12 lat oraz osób dorosłych stosuje się 15 ml syropu trzy razy na dobę.

Działanie
Dexapini jest syropem zawierającym w swoim składzie dekstrometorfanu bromowodorek oraz substancje wykazujące działanie wspomagające: wyciąg płynny sosnowy oraz nalewkę z owoców kopru włoskiego.

Dekstrometorfanu bromowodorek jest lekiem o działaniu przeciwkaszlowym. Jego działanie, utrzymujące się przez 6-8 godzin, polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu zmniejsza częstotliwość ataków suchego kaszlu.

Wskazania
Wskazaniem do zastosowania leku Dexapini jest suchy kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych np. przeziębienia, grypy, zapalenia gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dexapini:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper), lub na anetol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
w przypadku kaszlu z dużą ilością wydzieliny;
u pacjentów z astmą oskrzelową, ciężkimi chorobami wątroby, niewydolnością oddechową lub ryzykiem jej wystąpienia.

View full details