Skip to product information
1 of 3

Herbapol

Cynarex 30 tabletek

Cynarex 30 tabletek

Regular price $12.99
Regular price Sale price $12.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cynarex is used for indigestion and decreased bile secretion. As an auxiliary in hypercholesterolemia as a means of lowering serum cholesterol and triglycerides (atherosclerosis prophylaxis) and traditionally as a protective measure in people exposed to substances excreted in the bile.

Ingredients
Active substance: artichoke herb extract (Cynarae herba).

1 tablet contains 250 mg of dry artichoke herb extract (3-5: 1). Extractant: ethanol 50% (v / v).

Excipients: microcrystalline cellulose with the addition of colloidal silicon dioxide, crospovidone type A, magnesium stearate, talc.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist.

Adults and adolescents over 14 years of age: in case of indigestion 2 tablets once, as an aid in hypercholesterolaemia or as a protective measure in people exposed to toxic substances excreted with bile, 2 tablets 3 times a day.

The product requires systematic use in hypercholesterolaemia and as a protective measure.

Action
Cynarex stimulates the secretion of bile.

Contraindications
Do not use Cynarex

in case of hypersensitivity to the active substance, artichokes and other plants of the Asteraceae family (Asteraceae formerly Compositae) or to any of the excipients.
with biliary obstruction.

Side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Rare side effects (affects 1 in 10,000 to 1 in 1,000 people)

stomach and intestinal disorders.

Warnings and Precautions

 • In the case of diagnosed gallstone disease, the preparation may only be used in consultation with a doctor.
 • Store below 25oC.
 • Store out of reach of children.
 • Use of other medications
 • Tell your doctor about all the medications you are taking, now or recently, and about any medications you plan to use.
 • Pregnancy and breastfeeding
 • Before using the drug in pregnant or breastfeeding women, a doctor should be consulted.


Use of the drug in children and adolescents
Do not use in children under 14 years of age.

Opis

Cynarex jest stosowany w niestrawności i osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (profilaktyka miażdżycy) oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji wydalanych z żółcią.

Skład
Substancja czynna: wyciąg z ziela karczocha (Cynarae herba).

1 tabletka zawiera 250 mg wyciągu suchego z ziela karczocha (3-5:1). Ekstrahent: etanol 50% (v/v).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon typ A, magnezu stearynian, talk.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki, pomocniczo w hipercholesterolemii lub jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanychz żółcią 3 razy na dobę po 2 tabletki.

Produkt wymaga systematycznego stosowania w hipercholesterolemii oraz jako środek ochronny.

Działanie
Cynarex pobudza wydzielanie żółci.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cynarex

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, karczochy i inne rośliny z rodziny Astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
przy niedrożności dróg żółciowych.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 do 1 na 1000 osób)

zaburzenia żołądka i jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
 • Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
 • Stosowanie innych leków
 • Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 • Ciąża i karmienie piersią
 • Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.


Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 14 lat.

View full details